Pressmeddelande

En ny ledstjärna för Europa

Den 10 september 2005 är det femtio år sedan Europas första tempel invigdes. Templet i Bern planerades, formgavs och byggdes med vision och personliga uppoffringar. Många av de heliga som hjälpte till med att betala för detta vackra Herrens berg var barnbarnsbarn till de medlemmar som utvandrade till Utah från länder runtom i Europa. Trofasta medlemmar gav allt de hade för att föra sina familjer på färden till Sion. Dessa modiga första pionjärer lämnade de tyska, nordiska och engelska ländernas bördiga jord för att bege sig till den ödsliga, ofruktsamma Saltsjödalen. De förstod att det skulle krävas mycket hårt fysiskt arbete av dem. De utstod lidanden med andlig insikt och med stor tro. I dag bygger vi på dessa trofasta europeiska pionjärers grundval som uppoffrade så mycket.

De löften som gavs i invigningsbönen för templet i Bern, uppsänd av president David O McKay, ger hopp och en positiv framtidsvision för hela Europa. ”O Fader, vi förnimmer att det skriande behovet i världen i vår tid är att acceptera Jesus Kristus och hans evangelium för att motverka de falska lärdomar som nu stör hederliga mäns och kvinnors frid, och som undergräver tron hos miljontals vars tro på dig har varit vacklande och osäker, därför att de ännu inte fått presenterat för sig den eviga frälsningsplanen.”

Detta kan bara ske i den mån som vi var och en ansvarsfullt inbjuder våra grannar och vänner att lyssna på budskapet om sanningen. På ett ödmjukt profetiskt sätt sökte president McKay Herrens hjälp till oss alla. ”Med ödmjukhet och djup tacksamhet erkänner vi din närhet, din gudomliga vägledning och inspiration. Gör oss mer andligt mottagliga inför dig.”

Templet i Schweiz är en ledstjärna för hela Europa. Eftersom det var det första tempel som invigdes utanför Förenta staterna, blev det en förelöpare för andra tempel som nu har byggts över hela världen och som också har samma rena syfte: Helgat åt Herren, Herrens hus.

En guldklädd ängel Moroni kommer att placeras på en nybyggd tornspira vid templet i Bern. Detta blir en mäktig ny symbol för tidigare änglar, som har ”ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag”. (Upp 14:6) Kom ihåg att det var president McKay som också sade: ”Det finns ingenting som kan stoppa sanningens frammarsch utom våra svagheter eller vår försummelse i att göra vår plikt. Varje medlem i kyrkan bör vara en missionär.”

Statyn av ängeln Moroni kunde inte sättas på den befintliga spiran på templet i Schweiz. Den kräver ett nytt stativ av konstruktionsstål, en fast och hållbar grund för Moronistatyn så att den står stadigt och kan motstå destruktiva element. På liknande sätt blev den schweizisk-tyskitalienska missionen, som grundades 1850 av Lorenzo Snow, en stark stöttepelare för allt som sedan skulle ske i dessa länder under de kommande 150 åren och därefter.

Under senare år har andra löften getts då tomter, kapell och tempel invigts åt Herren. Dessa profetiska löften har allt starkare påverkat miljontals människor som bor här. Vi måste var och en göra vår del för att stärka och välsigna Europas andliga vävnad. Att vi gör vår del omfattar mycket väl att vi deltar personligen i att bygga upp en ny nivå av medlemsmissionärsarbete. Det omfattar att vi tillämpar allt det äldste Perry har lärt oss det senaste året om att öka antalet omvändelsedop. Att ni deltar personligen i denna ökning och skörd av nya själar som kommer till Kristus blir mycket betydelsefullt. Barn och lärare i Primär, Unga kvinnor och Unga män och deras rådgivande, Hjälpföreningen och melkisedekska prästadömets kvorum måste alla delta i denna nya missionärsinriktning. ”Predika mitt evangelium” var gudomligt inspirerad för oss alla.

Vi måste nu ta mycket allvarligt på uppmaningen att öka antalet omvändelsedop i var och en av våra församlingar och grenar i hela Europa. Detta är just den välsignelse som nedkallades på oss av president David O McKay för femtio år sedan, när han invigde templet i Schweiz. Han sade: ”Som ett medel att förena barnen i fridens och kärlekens band, har detta tempel och andra heliga Herrens hus uppförts i ditt namn. Öka vår önskan, o Fader, att anstränga oss ännu mer för fullbordandet av din avsikt att åvägabringa odödlighet och evigt liv för alla dina barn.”

Vår uppgift är att bygga på detta arv från starka och trofasta pionjärer. Vi måste nu stärka sanningens grundval i vart och ett av våra europeiska länder. Vi har ett heligt ansvar att stanna kvar här och utgöra en väsentlig del i en andlig grundval som värdesätter den traditionella familjen och visar bestående tro på Gud och hans Son Jesus Kristus. Våra europeiska bröders och systrars arv från generation till generation har alltid haft Gud i centrum och måste fortsätta att ha det för att växa i styrka och förmåga.

Vi måste alla vara djärva i att förkunna sanningen. ”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre.” (2 Tim 1:7–8) Paulus profeterade om en tid då människorna inte skulle tåla den sunda läran och vägra att lyssna till sanningen, men han sade också att Herren skulle hjälpa oss och ge oss kraft. (2 Tim 4: 3, 4, 17)

Liksom ängeln Moroni kommer att sättas upp på en ny grundval av stål, är det vår uppgift att bygga upp och etablera kyrkan på en fast grundval. Likt tidiga missionärer som har gjort uppoffringar och byggt en fast grundval för kyrkan här i Europa, måste vi fråga oss själva: ”Vad är vi villiga att göra för att fortsätta att bygga upp och etablera kyrkan på denna fasta grund?”

Äldste W Craig Zwick

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.