Pressmeddelande

En glädjefull tid med hopp och omsorg

Ordet "god" i "God jul" är kanske fel ord, hävdade president Gordon B Hinckley den 2 december. "Det vore kanske lämpligare", sade han, "att säga: 'Det är jul. Vad kan jag göra för att hjälpa dig? Är dina bördor för tunga att bära? Är din sorg för smärtsam?'"

Dessa ord från kyrkans president gavs under hans tal vid första presidentskapets årliga julandakt som hölls i konferenscentret. Hans rådgivare i första presidentskapet, president Thomas S Monson och president Henry B Eyring, talade också.

Äldste Sheldon F Child i de sjuttios kvorum uppsände inledningsbönen och avslutningsbönen uppsändes av syster Elaine S Dalton, första rådgivare i Unga kvinnors generalpresidentskap.

R Scott Lloyd, Church News

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.