nyhetsartikel

Den polska staden Gdansk får sitt första besök av en apostel

Äldste Uchtdorfs elvadagars resa omfattade också besök i London, Frankfurt, Moskva och Kaliningrad

Varthelst de sista dagarnas apostlar kommer, försöker de tjäna så som Jesus Kristus betjänade — ”en och en”. I en kyrka med 16 miljoner medlemmar och bara tolv apostlar, är detta en viktig utmaning.

Liksom deras motsvarigheter i forna dagar sändes ut för att ”göra alla folk till lärjungar” (Matt. 28:19), reser sista dagars heligas apostlar över världen för att stödja kyrkans medlemmar, organisera nya församlingar och handha kyrkans angelägenheter.

Äldste Dieter F. Uchtdorf i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga hade en unik möjlighet att delta i sådan verksamhet i 11 dagar i september när han besökte församlingar i Polen, Ryssland, Tyskland och Storbritannien.

 

”När vi ger vårt budskap spelar det egentligen ingen roll om det finns många eller få, för vi fokuserar på den enskilde”, säger äldste Uchtdorf. ”Jag tycker om den underbara översättningen till ryska, där ordet ’ministering’ översatts som ’betjäna med omsorg’. Jag hoppas det är detsamma på polska”, tillade han.

Bara 50 sista dagars heliga bor i den polska hamnstaden Gdansk (den gamla tyska staden Danzig). Kyrkan har funnits där sedan 1900. Men det dröjde ända till den 17 september 2018 innan en medlem i de tolv apostlarnas kvorum besökte staden med fler än 450 000 invånare vid Östersjökusten.

”Det är första gången sedan andra världskriget som en apostel är tillbaka i de här områdena. De här platserna är nära mitt hjärta. Jag är född i det här området. Jag var flykting två gånger”, minns äldste Uchtdorf.

Zola Radel är en sista dagars helig som bor i Gdansk och som deltog i äldste Uchtdorfs möte där. ”Jag var glad och lycklig över att Herren sänder sin apostel med ett mycket viktigt budskap, glad att jag kan dela det med min familj och nära och kära och att jag får träffa en levande apostel.”

Missionärer började predika i Danzig år 1900 och stadens församling hade upp till 200 medlemmar 1930, men andra världskriget hade förödande konsekvenser för kyrkan där. Artillerield och bombräder ödelade många medlemmars hem och några sista dagars heliga svalt ihjäl. 1946 trodde man att alla medlemmar i grenen i Danzig hade evakuerats från staden, och grenen stängdes.

Grenen i Gdansk som finns där i dag organiserades år 2000.

I Kaliningrad oblast, en rysk exklav med 941 000 invånare belägen mellan Polen och Litauen, finns i dag ungefär 200 sista dagars heliga. Äldste Uchtdorf hade möte med medlemmar där den 16 september.

”Medlemmarna är storartade” sa äldste Uchtdorf. ”Jag är djupt imponerad av deras andlighet, deras godhet, deras kärlek till Herren och till människorna. Det finns ett stort hopp här.”

”Jag är mycket glad över att jag bestämde mig för att komma hit”, sa Natalian Chernova, som ändrat sina resplaner efter att ha fått reda på att äldste Uchtdorf skulle besöka hennes gren. Hon säger att kyrkan var fylld av en ”skinande ljus ande” under andaktsstunden. ”Den berörde hjärtat hos alla som var med vid mötet”, tillade hon.

Sista dagars heliga missionärer predikade i Kaliningrad (som då hette Königsberg, Tyskland) år 1899. Staden hade 465 medlemmar 1939. Men liksom kyrkan i Danzig drabbades även kyrkan i Königsberg svårt under kriget.

1944 konfiskerades grenens samlingslokaler av nazisterna. 1946 hade alla medlemmar i fem av de sex grenarna i Königsbergs distrikt lämnat regionen – utom de som tvingats stanna och försvara staden. Historiker har fått fram att upp till 57 medlemmar i Königsbergs distrikt inte överlevde andra världskriget.

Kaliningrads gren i Ryssland bildades 1995.

Äldste Uchtdorf talade till de församlade om det lidande som åsamkades folket i området ”under detta fruktansvärda krig som [Nazi-] Tyskland startade.” Han fortsatte och sa att det sedan dess har varit en glädje att bevittna ”kyrkans underbara utveckling … som en Herrens apostel, särskilt som tysk, att se hur Jesu Kristi evangelium förenar människor och bringar fred till varje nation som tar till sig evangeliet.

Äldste Uchtdorf besökte även London (med 8 184 medlemmar), Frankfurt (4 244 medlemmar) och Moskva (3 554 medlemmar) mellan 7 och 14 september.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.