nyhetsartikel

Sista dagars heligas generalkonferens fokuserar på hemcentrerade kristna principer

För över 16 miljoner sista dagars heliga över hela världen var generalkonferensen (6–7 oktober i Salt Lake City, USA) ett tillfälle att åter bekräfta sin hängivenhet mot Kristi lärdomar, vilka betonades i tal av president Russell M. Nelson, global ledare för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, och andra talare. Kyrkans medlemmar över hela Europa deltog i konferensen hemma via internet och i möteshus.

 

President Nelson betonade vikten av att använda kyrkans riktiga namn och att följa kristuslika principer.  I sitt tal på söndagens förmiddagsmöte sa han: ”För en stor del av världen är Herrens kyrka just nu förklädd till ’mormonkyrkan’. Men vi, som medlemmar i Herrens kyrka vet vem som står i ledningen för den: Jesus Kristus själv. …

Om vi gör vårt bästa för att återställa det rätta namnet på Herrens kyrka, kommer han vars kyrka detta är att utgjuta sin kraft och välsignelser över de sista dagarnas heligas huvuden, på ett sätt som vi aldrig tidigare har sett”, sa president Nelson. ”Vi ska få Guds kunskap och kraft till hjälp att föra Jesu Kristi återställda evangeliums välsignelser till varje nation, släkte, tungomål och folk och förbereda världen för Herrens andra ankomst.”

I samklang med president Nelsons vägledning har den kyrksponsrade och världsberömda Mormon Tabernacle Choir bytt namn till ’The Tabernacle Choir at Temple Square’. Körpresidenten Ron Jarrett sa: ”Vi har alltid varit ett folk som ser framåt, och vi fokuserar på det som inte förändras: musik i världsklass, inspirerande arrangemang och program, och vår veckovisa utsändning ’Music and the Spoken Word’, fortsättningen på en tradition som började för 90 år sedan.

Kyrkan tillkännagav också en ny balans mellan evangelieundervisning i hemmet och i kyrkan, bland annat ett anpassat söndagsschema i sista dagars heligas möteshus med gudsdyrkan och lektioner under en tvåtimmarsperiod. Det här är en del av arbetet med att stärka familjer och enskilda genom en plan som är hemcentrerad och som stöds av kyrkan, för att undervisa om läran, stärka tron och främja ökad personlig gudsdyrkan.

Tolv nya tempel annonserades. De byggs i Mendoza, Argentina; Salvador, Brasilien; Yuba City, Kalifornien, USA; Phnom Penh, Kambodja; Praia, Kap Verde; Yigo, Guam; Puebla, Mexiko; Auckland, Nya Zeeland; Lagos, Nigeria; Davao, Filippinerna; San Juan, Puerto Rico; och Washington County, Utah, USA. Sista dagars heliga ser tempel som ’Herrens hus’, de heligaste platserna på jorden. De skiljer sig mycket från de tusentals kapell eller möteshus som finns världen över och som används för söndagens gudstjänster.

Under kvinnornas världsomspännande möte uppmanade syster Joy D. Jones, generalpresident för kyrkans organisation för barn (Primär), kvinnorna att med större allvar fokusera på ”varför” i allt tjänande de gör för familjemedlemmar, vänner, samhället och kyrkan. ”När vi fokuserar på allt som Gud har gjort för oss flödar vårt tjänande från ett tacksamt hjärta”, lärde hon. ”När vi bryr oss mindre om hur vårt tjänande är bra för oss själva, inser vi i stället att tjänandet ska fokusera på att sätta Gud främst.”  Hon tillade: ”Vi kan se till att varje sak på vår att göra-lista blir ett sätt att prisa honom på. … När vår främsta prioritet i livet blir att tjäna vår Gud förlorar vi oss själva, och i sinom tid finner vi oss själva.”

Under sina avslutande ord uppmuntrade president Russell M. Nelson kyrkans medlemmar att ”mätta er med Herrens ord och tillämpa hans lärdomar i era egna liv.” Han sa: ”Jag försäkrar er att uppenbarelse fortsätter i kyrkan och kommer att fortsätta. … Jag välsignar er med ökad tro på honom och hans heliga verk, med tro och tålamod att uthärda era personliga utmaningar i livet.”

Sista dagars heliga missionärer kom till Europa för första gången 1837. Det finns nu mer än en halv miljon medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga på den europeiska kontinenten i fler än 40 länder och territorier.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.