Pressmeddelande

Den första lagen!

Läran

Vi kom till jorden för att prövas i vår villighet att följa vår himmelske Faders bud. Vi har fått buden därför att vår himmelske Fader älskar oss. Vår lydnad mot buden är å andra sidan ett uttryck för vår kärlek till honom.

Timliga och andliga välsignelser utlovas till dem som lyder buden3 och vi vet från skrifterna att Herren bereder vägen för oss att lyda alla hans bud.

”Och det hände sig att jag, Nephi, sade till min far: ”Jag skall gå och göra det som Herren har befallt, ty jag vet att Herren inte ger människobarnen några befallningar utan att bereda en utväg för dem att utföra det som han befaller dem” (1 Nephi 3:7).

Denna lära är enkel att förstå, vacker att begrunda och kraftull när man lyder den. Det är himlens första lag! Genom lydnad kan vi till slut få evigt liv eller med andra ord ett liv i Guds närhet.

Utmaningen

Vi fokuserar ibland så mycket på det världsliga att vi glömmer att vara observanta. Detta kan leda till att vi försöker leva på båda sidor av linjen. Det kan leda till att vi inte lyder en eller två gånger. Det kan få allvarliga timliga och andliga följder.4

”Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn” (Ef 5:6).

Inbjudan

”Då sade Jesus till dem: ’När ni har upphöjt Människosonen, skall ni förstå att Jag Är och att jag inte gör något av mig själv utan talar vad Fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, eftersom jag alltid gör det som behagar honom’” (Joh 8:28-29).

Låt oss följa Kristi exempel och vara snara att lyda våra levande profeters råd och göra de enkla saker som välsignar oss och vår familj med frid och glädje:

  1. Be varje dag på morgonen och kvällen.
  2. Läsa skrifterna varje dag.
  3. Se generalkonferensernas satellitutsändningar och studera generalkonferensernas budskap.

När vi gör detta får vi råd och inspiration om hur vi ska hantera livets svårigheter, och vi blir stärkta i vår beslutsamhet att motstå frestelserna vi ställs inför varje dag.

Jag är tacksam för vår himmelske Faders kärlek och vetskapen jag har att han vill välsigna oss. Dessa välsignelser kommer när vi håller buden!

I Jesu Kristi namn, amen.

Slutnoter

1. Se Joseph F. Smith, Evangeliets lära, s 53.

2. Se Joh 14:15.

3. Se L&F 130:20–21.

4. Se 2 Nephi 9:27.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.