Pressmeddelande

Budskap till Europas ledare, medborgare och välvilliga människor

 

Vi upplever svåra tider nu. COVID-19-pandemin har påverkat rutinerna för oss personligen, vår familj, vårt arbete och kyrkan. Tusentals människor har förlorat sina liv, och vi känner med och ber för de familjer som har drabbats.

Tillgång till sådant vi ofta har tagit för givet, såsom grundläggande tjänster, hälsovård, utbildning, underhållning och till och med rörelsefrihet begränsas nu av riktlinjer och säkerhetsåtgärder ämnade att skydda oss alla och minska risken för smitta. Ekonomin i Europeiska unionens länder och på andra platser står inför utmaningar. Stora och små affärsverksamheter påverkas av dominoeffekter som gör att många förlorar sin anställning eller får reducerad lön. Vi får inte underskatta hur enskilda och familjer i Europa påverkas, särskilt de som har små barn.

Men mitt i denna kris ser vi också många underbara saker – människor når ut till varandra för att hjälpa, skapar nya band inom de samhällen där de bor eller använder sig av den moderna teknikens kraft för att trösta och uttrycka sin kärlek till andra, långt borta eller i huset bredvid. Många tar till vara på möjligheten att under den här isolerade, introspektiva perioden stärka familjerelationer, fundera över livets sanna mening och på nytt besluta sig för att uppnå personliga, yrkesmässiga eller andliga målsättningar.

När vi tar oss igenom dessa osäkra tider vill vi uttrycka vår tacksamhet och be för vårdspersonalen och räddningstjänsten som outtröttligt arbetar för vår gemensamma säkerhet; för dem som ser till att vi får tillgång till grundläggande tjänster och förnödenheter; för familjer över hela Europa som skyddar och stöttar sina barn; för frivilliga, ideella organisationer eller vanliga medborgare som når ut till människor i nöd såsom äldre människor, hemlösa, flyktingar eller andra som behöver hjälp; för EU:s och nationella regeringars ledare så att de kan fatta kraftfulla och inspirerade beslut att implementera lämpliga åtgärder för att bekämpa pandemin och stötta medlemsstaternas ekonomier; och slutligen för alla ansvarskännande medborgare som tålmodigt följer de hälso- och säkerhetsriktlinjer deras regeringar har fastställt för att begränsa virusets spridning och skydda de mest sårbara.

Som troende finner vi stor tröst i att veta att vår Fader i himlen i slutändan står vid rodret. Profeten Joseph Smith, grundare av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, satt orättmätigt fängslad i Libertyfängelset. Han behandlades mycket illa men skrev ändå:

”Låt oss därför, högt älskade bröder, med glädje göra allt det som står i vår makt. Och sedan kan vi med största förvissning stå stilla och se Guds frälsning och hans arm uppenbaras” (L&F 123:17).

Vi kan inte styra allt, vilket detta virus är bevis på, men vi kan med glädje göra allt som står i vår makt. Då kan vi också göra anspråk på himlens välsignelser när vi står stilla och ser Herrens arm uppenbaras.

Vi gör den här resan tillsammans! Vi hoppas ni känner vår djupa uppskattning för er.

Gary B. Sabin, president

Massimo De Feo, förste rådgivare

Erich W. Kopischke, andre rådgivare

Presidentskapet för området Europa i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.