Nyhetsrummet Blogg

Cambridgestudie bekräftar faran med pornografi

Människor som är beroende av pornografi uppvisar liknande aktivitet i hjärnan som hos alkoholister eller drogmissbrukare, enligt en ny studie av Dr. Valerie Voon, neurobiolog på Cambridge University. De nya rönen från studien presenterades i en TV-dokumentär, ”Porn on the Brain”, på brittiska Channel 4 som sändes den 30 september.

Dr. Valerie Voon, som specialiserat sig inom studier av beroenden undersökte hjärnaktiviteten hos 19 storkonsumenter av porr vilka inte var tvångsmässigt beroende. När de fick se på pornografi reagerade belöningscentrat nästan inte alls hos de normala frivilliga deltagarna, men hos de tvångsmässiga konsumenterna skapades kraftiga reaktioner och de uppvisade tydliga paralleller med dem som lider av substansmissbruk.

Martin Daubney, före detta redaktör på en tidning som ofta publicerar fotouppslag på nakenhet och omoral, kommenterade dokumentären i den brittiska dagstidningen Daily Mail.

Daubney, som tidigare försvarade pornografi och hävdade att det stod oss fritt att välja att se på det och att det i själva verket kunde befrämja vuxna relationer, säger att under produktionen av ”Porn on the Brain”, bytte han åsikt för gott. På sin ledarsida uppmanade han föräldrar att skrida till handling, och sade bland annat att om man låter barn konsumera pornografi fritt så är det som att ”lämna heroin liggande i huset, eller att dela ut vodka vid portarna till skolorna”.

Medan studiens resultat verkar ha rört upp mycket hos många som tidigare var ovetande om pornografins beroendeframkallande och destruktiva natur, har Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga hjälpt till att varna, förhindra och bidra med förbättrande åtgärder för dem som under många år varit fångar i pornografins grepp.

President Thomas S. Monson, nuvarande president för kyrkan, sade under en av kyrkans generalkonferenser 1979: ”Pornografiborrens ständiga, förintande frammarsch fördärvar omgivningen precis som den smittar människoliv. Vissa blir särskilt skadade av dess lömska påverkan.”

Äldste Richard G. Scott 
i de tolv apostlarnas kvorum har sagt: ”Pornografins våldsamma angrepp i alla dess ondskefulla, frätande, fördärvliga former har orsakat smärta, lidande och sorg och förstörda äktenskap. Den är en av de mest fördärvliga inflytandena på jorden [...] Om du är insnärjd i pornografi, bestäm dig då ovillkorligen för att övervinna den nu. Hitta en lugn vrå och be ivrigt om att få hjälp och stöd. Var tålmodig och lydig. Ge inte upp.” Äldste Scott råder sedan föräldrar att vara medvetna om att denna typ av beroende kan uppstå vid en mycket låg ålder under ungdomsåren och uppmanar dem att vidta förebyggande åtgärder.

Under generalkonferensen i april 2005 sade äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum: ”Låt oss alla förbättra vårt uppträdande och fördubbla våra ansträngningar att skydda våra nära och kära och vår omgivning från pornografins våldsamma angrepp.”

I april 2013 offentliggjorde Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga en antipornografisk webbsida som fokuserar på kraften i Jesu Kristi försoning.

Bläddra bloggen

Om: This blog is managed and written by staff of the Public Affairs Department of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The information here is reliable and accurate but should not necessarily be viewed as official statements from the Church. The purpose of this blog is to provide journalists, bloggers, and the public with additional context and information regarding public issues involving the Church. For official news releases and statements from the Church, visit MormonNewsroom.org.

Stilguideanmärkning: Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.