Pressmeddelande

Brittiska mormoner firar 175-årsjubileum

Brittiska mormoner firar 175-årsjubileum för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ilandet.

Lördagen den 7 juli samlades över 1000 mormoner från hela Storbritannien, med gäster, iAvenham Park i Preston, Lancashire för att fira den historiska händelsen.

Kvällskonserten bjöd på körarrangemang av traditionella kristna psalmer, församlingssångoch uppläsningar från dagböcker tillhörande mormonmissionärer från 1800-talet.

År 1837 avseglade sju missionärer från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tillStorbritannien. De gick i land vid Prince’s Dock i Liverpool den 19 juli samma år. Iproselyteringsgruppen fanns bland annat kyrkans apostlar Heber C. Kimball och OrsonHyde. Snart begav de sig till Preston där de hamnade på det myllrande torget.

De första missionärerna upptäckte att invånarna – som redan var upprymda på grund avkröningen av en ny drottning (Victoria) och ett parlamentsval – tyckte att presentationen avden här ’nya och upplysta’ kyrkan var spännande.

De som omvändes i Lancashire 1837 gjorde Preston till hemvisten för den äldsta fortfarandeexisterande grenen i kyrkan i hela världen. Historiska teaterframföranden av de förstadopen var en del av jubileumsdagen i Preston. De ursprungliga dopen förrättades i RiverRibble genom fullständig nedsänkning enligt mönstret i Nya testamentet.

1870 hade 100 000 personer från Brittiska öarna blivit medlemmar i kyrkan. Mångaemigrerade för att senare utgöra grundstommen för den stora pionjärrörelsen i amerikanskavästern.

Nu har kyrkan 188 000 medlemmar i Storbritannien, en del av den världsomfattandemormonbefolkningen som uppgår till över 14 miljoner medlemmar.

Äldste Stephen C. Kerr, områdessjuttio, sade följande under jubileet:

”Missionärernas budskap 1837 är samma budskap som missionärerna har 2012.

Budskapet är att Gud besökte Joseph Smith i en skogslund, att änglar besökte honom

senare och att han översatte Mormons bok, Guds ord.

”Vi vittnar om Jesus Kristus idag. Vi säger inte: ’Vi är heligare än ni.’ Vi säger att vi harhittatnågot som är underbarare än det ni redan har, vilket ger färg och mening åt vårt liv. Vårtbästa och enda hopp är att följa Jesus Kristus. Om detta, å era vägnar, höjerjag min röst påRiver Ribbles bädd under 175-årsjubileet av när de första missionärernakom till England föratt säga att vi är trogna det som vi vet.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.