Nyhetsrummet Blogg

Brightness – en inspirerande helg för ungdomar i åldrarna 16–30 år

Den 23-25 mars samlades ungdomar från Stockholm med omnejd för en inspirationshelg. Helgen inleddes med en kväll i Unga vuxnas lokal i Stockholms innerstad där tre ungdomar med humor, värme och allvar berättade om de år de nyligen ägnat åt missionsarbete för kyrkan. Rasmus verkade som missionär i Argentina, Alison i Singapore och Malaysia, och Oliver var i Hong Kong. Som alla kyrkans missionärer tilldelades de en plats i världen där de skulle vara verksamma och de berättade hur spännande det var att få veta var de skulle utföra sitt uppdrag. Alison förberedde sig i hemlighet för sin mission och det blev en glad och omtumlande nyhet för hennes familj när de fick veta att hon skulle till Singaporemissionen.

Något som de tre hade gemensamt var att de alla hade verkat på platser där hetta och hög luftfuktighet var en utmaning, men glädjen över att få dela med sig av sin tro på Jesus Kristus och hans kyrka fick dem att trotsa sådana och andra utmaningar. Alla tre berättade om speciella och betydelsefulla möten med människor, om glädjen att få se andras liv förändras till det bättre, om nya och varaktiga vänskapsband och livserfarenheter som kommer att vara en tillgång för dem resten av livet. De avslutade sina berättelser med att vittna om evangeliet på sina respektive missionsspråk: spanska, kantonesiska och mandarin. Flera åhörare berättade efteråt hur de känt Anden påverka dem när de lyssnade, trots att de inte förstod orden.

Brightness fortsatte på lördagen med bland annat ett besök i templet i Västerhaninge och en engagerande föreläsning av en psykolog om kristuslik självkänsla.

På söndagen avslutades Brightness med ett andligt möte i Unga vuxnas lokal i innerstaden där ungdomar och ledare höll tal och vittnade om vikten av andligt oberoende och om hur vår tro på Jesus, när vi tillämpar den, kan förändra situationer i vardagen och livet i stort. Eline berättade till exempel hur hela hennes upplevelse av livet förändrades när hon införde vanan att varje morgon skriva fem saker hon var tacksam för, som hon vanligtvis tog för givna, och varje kväll skriva fem saker som hänt under dagen som hon var tacksam för. Det ledde till att hon såg lösningar i stället för problem och oftare kände sig glad än missnöjd.

Det här var verkligen en inspirerande helg och vi ser fram emot ännu ett Brightness nästa år!

 

Bläddra bloggen

Om: This blog is managed and written by staff of the Public Affairs Department of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The information here is reliable and accurate but should not necessarily be viewed as official statements from the Church. The purpose of this blog is to provide journalists, bloggers, and the public with additional context and information regarding public issues involving the Church. For official news releases and statements from the Church, visit MormonNewsroom.org.

Stilguideanmärkning: Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.