Pressmeddelande

Bolliaden i Jönköping 2004-2005, "Ett hjärta, ett sinne"

Vittnesbördsmötet blev en andlig fest. Många rördes av den starka ande som var närvarande. Sista talare på mötet var äldste L Tom Perry. Han talade kroppen som andens tempel och vikten av att hålla den ren och fylld med hälsa genom träning och bra sömn. Vilken härlig avslutning på en bolliad att få lyssna till en Herrens apostel.

Deltagarna bidrog till en härlig atmosfär, där alla kunde känna sig välkomna och uppskattade. Bolliadens tema "Ett hjärta, ett sinne", som även är unga vuxna i Göteborgs stavs måtto, genomsyrade hela aktiviteten på grund av den godhet och glöd som de unga vuxna utstrålar. Ett evenemang för unga vuxna, av unga vuxna, som blev en förträfflig erfarenhet för alla som var med.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.