Pressmeddelande

Bön och den blå horisonten

Jag förundrade mig ofta över parallellen mellan denna fysiska åtgärd och vårt personliga liv. Hur ofta är vi inte omslutna av hotande moln och stormigt väder och
undrar om mörkret någonsin ska skingras? Om det bara fanns ett sätt för oss att lyfta oss själva upp ur livets tumult och nå en plats där lugn och ro råder.

Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga vet att det är möjligt. Det finns ett sätt att höja sig över vardagslivets turbulens. Kunskapen, insikten och vägledningen vi får genom Guds ord och profetisk vägledning i vår tid visar hur vi kan
göra just det.

Lyftkraft

För att få upp ett flygplan från marken måste man skapa lyftkraft. Inom aerodynamik skapas lyftkraft när luft passerar över flygplansvingarna på ett sådant sätt att trycket under vingarna är större än trycket ovanför vingarna. När lyftkraften överstiger gravitationskraftens dragning nedåt lyfter planet från marken och flyger iväg.

På liknande sätt kan vi skapa lyftkraft i vårt andliga liv. När kraften som lyfter oss
upp mot himlen är större än frestelserna och våndorna som drar ner oss kan vi höja oss och sväva i Andens sfär. Ordböcker beskriver lyftkraft som en kraft som bär eller styr från en lägre nivå till en högre, en kraft som verkar i uppåtgående
riktning och som motverkar gravitationskraften.

Psalmisten satte målet ännu högre: ”Till dig, HERRE, lyfter jag min själ” (Ps 25:1) och ”Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från HERREN.” (Ps 121:1–2)

Vi lyfter våra ögon mot himlens Gud genom att främja vår personliga andlighet. Vi gör det genom att leva i harmoni med Fadern, Sonen — vår Frälsare — och den
Helige Anden. Vi gör det genom att sträva efter att verkligen vara undergivna, milda,
ödmjuka, tålmodiga, kärleksfulla och villiga att underkasta oss allt som Herren anser
lämpligt att lägga på oss, alldeles som ett barn underkastar sig sin far. (Se Mosiah 3:19.)

Läs fortsättningen i junis nummer av Liahona.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.