Pressmeddelande

Att han må skriva på våra hjärtan

Föräldrar bör lära sina barn att be. Barn lär sig både av det som föräldrarna gör och det de säger. Barn som ser sin mor eller far gå genom livets prövningar i innerlig bön till Gud och sedan hör ett uppriktigt vittnesbörd om att Gud svarade i godhet, kommer att minnas vad de såg och hörde. När prövningarna kommer är de förberedda.

Så småningom, när barnen inte bor hemma hos familjen längre, kan bönen erbjuda den skyddande sköld som föräldern så gärna vill att de ska ha. Att skiljas åt kan vara svårt, särskilt när föräldrarna och barnen vet att de kanske inte ska träffas igen på länge. Min far och jag fick uppleva det. Vi skildes åt i ett gathörn i New York City. Han hade rest dit för arbetets skull. Jag var där på väg någon annanstans. Vi visste
båda att jag antagligen aldrig skulle flytta hem och bo under samma tak som mina föräldrar igen.

Läs mer i augustis nummer av kyrkans tidskrift Liahona.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.