Pressmeddelande

Arthur Winter: "En av Storbritanniens största gåvor till kyrkans verk"

Första artikeln i serien "Milstolpar och mirakel: arvet från sista dagars heliga i Europa"

Det här är den första av sex berättelser i en serie med titeln Milstolpar och mirakel: arvet från sista dagars heliga i Europa. Varje berättelse undersöktes och författades av James Perry, fil.dr, FHEA, historiker och författare för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Den kommande boken ”De heliga – volym 3” innehåller många andra berättelser och händelser om upprättandet av kyrkan i Europa.

Arthur Winters arv av tjänande i kyrkan började i England när han vid 16 års ålder, en vecka efter sitt dop, ombads att verka på volontärbasis som kamrer i sin gren. Senare skulle hans förmåga att använda stenografi leda honom till ett livslångt tjänande i kyrkan och personliga relationer med fyra av kyrkans presidenter: Wilford Woodruff, Lorenzo Snow, Joseph F. Smith och Heber J. Grant. Som reporter och officiell stenograf nedtecknade han viktig historisk information om kyrkan. Hans bidrag, liksom många andra tidiga sista dagars heligas, påskyndade kyrkans verk i Europa och på andra platser.

I augusti 1916 närvarade Arthur Winter vid sin son Georges begravning. Det var Arthurs yngste och siste son. Var och en av hans sex söner dog, antingen som barn eller som tonåringar, under tragiska omständigheter. Denne då 52 år gamle man från Nottingham hade anlänt till Utah 1883 och gift sig med Hannah Bytheway, en ung nyomvänd sista dagars helig från Swansea i Wales, i Logans tempel i december 1885. Bland deras åtta barn fanns två döttrar, Rosannah och Ruth, och de slog sig ner i Salt Lake City.

Milestones and Miracles 01
Milestones and Miracles 01
Arthur Winter 1884.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Arthur föddes i Nottingham 1864, och efter några års skolgång började han som 13-åring att arbeta i ett spetstygslager tillsammans med vännen John Wells. Religion var inget som Arthur var intresserad av och han imponerades inte av kyrkorna han besökte. Så småningom blev han bekant med kyrkan, och han var med på ett möte med sin far. Arthur blev intresserad av evangeliet och kort därefter döptes han tillsammans med sin mor och syster. Men hans far var inte längre intresserad av evangeliets budskap, och några av Arthurs bröder trakasserade honom för hans beslut att bli medlem i kyrkan. Den 1 november 1880, en vecka efter dopet, kallades Arthur som grenskamrer.

Arthur började predika evangeliet för sin vän John som först var motsträvig, men så småningom fick han ett vittnesbörd och döptes. De båda männen var mycket goda vänner, och vid 14 års ålder bestämde de sig för att lära sig Pitman-stenografi. De trodde att det kanske skulle hjälpa dem i framtiden, och de båda pojkarna ägnade kvällarna åt att studera ur en bok. De unga männen lät boken gå fram och tillbaka mellan sig så att de kunde turas om att läsa den. Det här var en färdighet som skulle visa sig ovärderlig vid senare tillfällen när han blev befordrad.

18 månader senare organiserades en skriftförening i Nottingham, och senare samma år blev Arthur rådgivare i grenspresidentskapet och president för skriftföreningen. Skriftföreningar organiserades i brittiska missionen vid olika tillfällen för att det skrivna ordet skulle distribueras med förnyad energi. Medlemmar och missionärer delade ut små broschyrer för att höja intresset för kyrkan och för att hjälpa missionärerna hitta personer att undervisa. I slutet av 1882 bildades Unga mäns gemensamma utbildningsförening i Nottingham och Arthur blev rådgivare där, utöver sina andra ämbeten.

Arthur avlöstes från sina ämbeten några månader senare när han, tillsammans med sin mor och två systrar, lämnade Liverpool i april 1883 för att resa till Utah. Hans far lät en del av familjen emigrera, men han hade tappat allt intresse för kyrkan och tänkte stanna kvar i Nottingham. Arthur var 18 år när familjen Winter anlände till Utah. Tråkigt nog var omständigheterna svåra och han var arbetslös i flera månader. I augusti 1883 spenderade Arthur sina sista 25 cent på en burk ostron till sin familj. De skulle åtminstone få något gott för den sista slanten. Samma kväll fick Arthur nyheten att han skulle infinna sig på kyrkans huvudkontor dagen därpå. Arthur anställdes som springpojke åt kyrkans administratörer och drygt en vecka senare blev han reporter för kyrkan, vilket han var fram till 1907. Den unge mannen kände varje profet personligen, från Wilford Woodruff till Heber J. Grant, och var kyrkans officiella stenograf.

Genom sitt arbete hade Arthur förmånen att resa runt i kyrkan och vara närvarande vid viktiga evenemang. Arthur var med president Lorenzo Snow när han höll sitt berömda tal om tionde i S:t George i Utah i maj 1899. 1902 blev han sekreterare i kyrkans utbildningsråd. 1905 reste Arthur med president Joseph F. Smith till Sharon i Vermont för avtäckningen av ett monument som uppfördes till minne av profeten Joseph Smiths födelse. Han var också med vid invigningen av Hawaiis tempel 1919. Vid några tillfällen talade Arthur under kyrkans veckovisa radioutsändning, och även i Tabernaklet. Den kanske viktigaste händelsen Arthur var inblandad i var invigningen av Salt Lake-templet, som han var officiell reporter för.

Arthur var i framkanten av teknisk innovation som användes i kyrkan. 1897 hjälpte han president Wilford Woodruff att spela in sitt vittnesbörd på en ”talande maskin”. Arthur var också den förste som använde en skrivmaskin och en telefon på kyrkans huvudkontor.

1930 fick Arthur i uppdrag att resa runt i kyrkan i Europa tillsammans med sin gamle vän John Wells, då andre rådgivare i presiderande biskopsrådet. De båda männen reste till Frankrike, England, Tyskland, Österrike, Danmark, Sverige, Norge, Nederländerna och Tjeckoslovakien där de träffade medlemmar, inspekterade uppteckningar och observerade tillståndet i de olika länderna. Tillsammans inspirerade och talade de till de heliga, och de använde sina omvändelseberättelser som bevis på det goda som kan komma av att handla i tro och lyda Guds bud.

Milestones and Miracles 02
Milestones and Miracles 02
Från vänster till höger: John A. Widtsoe, president för europeiska missionen; Fred Tadje, president för schweizisk-tyska missionen; biskop John Wells, andre rådgivare i presiderande biskopsrådet; syster Becky Almond, Salt Lake City, Utah; syster Leah D. Widtsoe, president för hjälpföreningarna i europeiska missionen; äldste Arthur Winter, från första presidentskapets kontor.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Några år senare, 1937, när han besökte Storbritannien för brittiska missionens hundraårsjubileum, vittnade han återigen:

Mitt vittnesbörd till er, mina bröder och systrar, är att detta är Herrens verk. Det är den sanna kyrkan, och tiden kommer då alla folk, över hela världen, får veta att detta verkligen är Kristi kyrka. Det är inte Joseph Smiths kyrka, det är inte Brigham Youngs kyrka. Det är inte en amerikansk kyrka, det är inte en brittisk kyrka. Det är en universell kyrka. Det är Guds kyrka.

Efter hans vittnesbörd talade president J. Reuben Clark i första presidentskapet och lovordade Arthur:

Jag vill säga något om broder Winter som just har talat till er. Han har varit en av Storbritanniens största gåvor till kyrkans verk. Jag vill säga att broder Winter har visat enastående lojalitet. … Ingen kung har någonsin tjänats med sannare eller större lojalitet, ända till döden, än vad broder Winter har visat kyrkans auktoriteter som han har arbetat med.

Arthur gick bort tre år senare, 1940, efter att ha varit anställd vid kyrkan i 57 år. Efter att han börjat under enkla omständigheter fortsatte han att ha en produktiv och framgångsrik yrkesbana som nästan saknar motstycke i kyrkan. Han satt i styrelserna för framstående företag och för Brigham Young University, skrev ner profetiska budskap och var engagerad i några av de viktigaste händelserna i kyrkans historia under 1800- och 1900-talet.

Från kyrkans tidiga dagar till vår tid har sista dagars heliga gett av sin tid, sina talanger och sina färdigheter till kyrkans verk i Europa. Om du har ytterligare information om Arthur Winter, eller något du själv upplevt med en medlem i kyrkan vars bidrag skulle vara av intresse för andra i området Europa, skicka då gärna in din information eller berättelse till EUAChurchHist@ChurchofJesusChrist.org

Klicka här för att se andra artiklar i serien.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.