Pressmeddelande

Apostolisk verksamhet i eldens och isens land

Äldste Gary E. Stevenson på historiskt besök till Island, Skottland och England

Äldste Gary E. Stevenson, medlem i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, påbörjade ett europeiskt besök i staden Reykjavik på Island innan han begav sig till Edinburgh i Skottland och Northampton i England (8–10 september). Hans hustru, syster Lesa Stevenson, följde med honom.

Det är över 20 år sedan en kyrkans apostel gjorde ett officiellt besök till Island. 1977 invigde äldste Joseph B. Wirthlin, då generalauktoritetssjuttio, Island för predikandet av evangeliet och aposteln äldste David B. Haight invigde 1983 en byggnad för användning av kyrkan. 1989 nedkallade äldste Russell M. Nelson – som medlem i de tolvs kvorum – en apostolisk välsignelse att Island skulle vara ”en fyr för hela Europa”.

Under varje steg på sin resa förmedlade äldste Gary E. Stevenson president Russell M. Nelsons kärlek till medlemmarna i sin egenskap av president för kyrkan. När äldste Stevenson talade till kyrkans lokala medlemmar, missionärer och vänner i Reykjavik betonade han behovet att vara ”av ett hjärta, ett sinne” med ”liv fokuserade på Jesus Kristus” och göra allt vi kan för att följa honom.

Med hänvisning till Islands geofysiska underverk – det benämns ofta som ”elden och isens land” –

betonade äldste Stevenson att Jesu Kristi efterföljare kan samlas för att dyrka honom varhelst i

världen de befinner sig. ”Sion är här. Sion är där ni är. Och därför är jag tacksam för

att vara med er, samlade i Sion tillsammans.”

På Island fick äldste Stevenson sällskap av äldste Alan T. Phillips i områdespresidentskapet Europa Nord. Äldste Phillips sa till de närvarande att ”jag kan se underverk ske på Island”. Han sa även: ”Jag ser början av något väldigt, väldigt speciellt.”

Med större delen av kyrkans medlemmar på Island, antingen närvarande i kapellet eller på nätet, innehöll mötet simultantolkning till spanska och isländska vilket visar på den växande

mångfalden i sista dagars heliga församlingar på Island. Kyrkan har en livfull spansktalande gren som innehåller nyanlända från Latinamerika, särskilt från Venezuela.

”Jag förväntade mig inte att få se något så fint som vi kan se här när vi samlas på Island för att se denna underbara församling med denna härliga mångfald”, sa äldste Stevenson. Han tillade att de samlade medlemmarna i Jesu Kristi återställda kyrka har sina ”hjärtan förenade” i kärlek.

”Vare sig Island är ert hemland eller ni inser att ni är här och aldrig förväntade er att komma från Venezuela och nu bor på Island eller Ghana eller i Nigeria, eller var det nu kan vara, så är Gud medvetna om er”, förklarade äldste Stevenson. ”Han är medveten om dem som befinner sig på högländerna i

 

Bolivia eller Serengetis slätter (i Tanzania, Afrika) eller i Mexiko eller Kina eller var det nu kan vara.

Gud är uppmärksam på var och en av oss. Det betyder att han är uppmärksam på dig. Det betyder att han är uppmärksam på dina barn och dina närstående. Han känner dig; han älskar dig; du är hans och han är din.”

I Edinburgh talade äldste Stevenson på ett möte för manliga och kvinnligare ledare från hela Skottland och Irland och uppmuntrade dem att ”låta sitt ljus lysa” så att resten av världen kunde se.

Susan Paterson, rådgivare i Hjälpföreningens presidentskap i sin stav (kvinnoorganisation), berördes av äldste Stevensons ord. Hennes tillämpning av hans budskap är att ”älska ungdomarna och de unga vuxna eftersom den kärleken hjälper dem att nå sina fulla potential i kyrkan. Vikten av att ge denna kärleksfulla omsorg till det uppväxande släktet kan inte nog betonas.”

Louise Giboin från Edinburghs stav (stift) sa att hon blev ”särskilt inspirerad av äldste Stevensons vittnesbörd om Mormons boks förvandlande kraft.” ”Även Nephi (den första profeten som skrev i Mormons bok) fick utstå många prövningar och motgångar, men han välsignades ändå och blev storligen gynnad av Herren”, sa hon.

Äldste Mark Stewart, områdessjuttio; syster Traci De Marco, organisationsrådgivare och äldste Scott D. Whiting i områdespresidentskapet Europa Nord deltog också i konferensen i Edinburgh. Äldste Whiting talade också på mötet och citerade äldste Dieter F. Uchtdorf i de tolv apostlarnas kvorum: ”Säg det du har på hjärtat … Jag ber att du ska stå som vittne om evangeliets kraft alltid – och när det behövs, använda ord.”

Ytterligare en konferens hölls för missionärer i Skottland/Irlandmissionen där äldste Stevenson

uppmuntrade dem att ”när ni vittnar om Kristus skapar ni en atmosfär som gör att den Helige Anden också kan bära vittne.” Han välsignade dem med ”hjälp i det som är svårt och styrkan att verka och tjäna”.

Äldste Stevenson avslutade sitt europeiska besök i Northampton där ledare från kyrkan i området Birmingham deltog. Han underströk: ”Herren dugliggör dem han kallar; Herren tröstar dem han kallar; Herren inspirerar dem han kallar.”

I Northampton fick äldste Stevenson sällskap av äldste Hans T. Boom, president för området Europa Nord; äldste Martin J. Turvey, områdessjuttio och syster Heidi Griffiths, organisationsrådgivare. Syster Griffiths sa till de närvarande att ”vi vill att våra barn ska leva efter evangeliets principer eftersom de älskar att göra det och inte för att de måste”.

Äldste Hans T. Boom i presidentskapet för området Europa Nord påminde de församlade ledarna om att ”hålla upp evangeliets ljus och inbjuda era vänner, er familj och era grannar att lära sig om evangeliet”. Han betonade den föryngrande kraften i släktforskning som engagerar barn och barnbarn i frälsningsarbetet.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.