Sitestest01.jpg
Pressmeddelande

Ansvar för och äganderätt till heliga platser och historiska dokument överförs till Jesu Kristi kyrka

Förvärven innefattar Kirtlands tempel, historiska byggnader i Nauvoo och manuskript av Joseph Smiths översättning av Bibeln

Ett gemensamt uttalande av Community of Christ och Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga släpptes tisdagen den 5 mars 2024. Ett tillägg med vanliga frågor har släppts på engelska.

I dag, tisdagen den 5 mars 2024, överläts ansvaret och äganderätten för Kirtlands tempel, flera historiska byggnader i Nauvoo samt olika manuskript och artefakter från Community of Christ till Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga för ett avtalat belopp. Tillsammans delar vi ett intresse och vördnad för dessa historiska platser och föremål, och vi är fast beslutna att bevara dem för framtida generationer.

Samtalen som ledde till den här historiska överenskommelsen inleddes i juni 2021. ”Det här utbytet av tillgångar är betydelsefullt för vår kyrka”, säger Stephen M. Veazey, president för Community of Christ. ”Genom medel från större donationer får Community of Christ ökad möjlighet att fullfölja våra missionsprioriteringar runt om i världen, bland annat att fortsätta uppfylla de gudomligt avsedda syftena med vårt tempel i Independence i Missouri.”

”Vi är djupt hedrade över att ta på oss förvaltarskapet av dessa heliga platser, dokument och artefakter”, säger Russell M. Nelson, president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. ”Vi tackar våra vänner i Community of Christ för deras stora omsorg och samarbete för att bevara dessa historiska skatter hittills. Vi är fast beslutna att göra detsamma.”

Kirtlands tempel förblir en historisk byggnad. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga planerar att öppna templet på nytt den 25 mars 2024 för offentliga rundturer utan kostnad. Familjen Smiths gård, Mansion House och handelsboden av rött tegel öppnas också på nytt den 25 mars 2024 för offentliga rundturer året runt utan kostnad. Fler detaljer om transaktionen, tillgångarna och annat som ingår i avtalet kommer så småningom.

Den historiska överföringen understryker vår långvariga strävan att bevara ett religiöst och kulturellt arv och att främja ömsesidiga möjligheter till tillväxt och tjänande i världen.

Community of Christ är en internationell trosgemenskap som hänger sid åt att främja uppriktiga kontakter med varandra och med Gud. Den strävar efter att återställa Kristi frid på jorden och utmana orättvisa system som försvagar människans värde. Community of Christ bejakar varje persons inneboende värde och utgör en plats där man kan känna sig hemma, bli älskad och uppskattad, växa andligen och upptäcka ett syfte som kan förändra liv och samhällen.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, en världsomfattande tro, lär att vår Fader i himlen och hans Son Jesus Kristus i vår tid återigen har kallat en levande profet och återställt prästadömets myndighet och förbund för att välsigna familjer och enskilda med glädje. Medlemmarna strävar efter att leva efter och sprida Jesu Kristi evangelium, ta hand om behövande och förena familjer för evigheten. De värdesätter Mormons bok och Bibeln som heliga skrifter.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.