Pressmeddelande

ANG: Större samlingar av kyrkans medlemmar

 

Kära bröder och systrar!

I samband med tillkännagivandet om ändrad närvaro vid generalkonferensen i april 2020 som gavs nyligen vill vi ge följande vägledning angående större samlingar av kyrkans medlemmar.

Efter att ha rådgjort med statliga och kyrkliga ledare samt medicinsk expertis världen över och efter egen begrundan under bön skjuter vi nu upp stavs- och ledarskapskonferenser och andra större samlingar i kyrkan i områden där den sjukdom som orsakas av COVID-19 är ett problem. Dessa är:

  • Asien
  • Asien Nord
  • Europa
  • Europa Öst
  • Alla områden i USA och Kanada

Dessa tillfälliga justeringar träder i kraft den 16 mars 2020. Större samlingar i andra områden i världen kan fortgå som vanligt så vida inte områdespresidentskapet, som rådgör med sina ledare, anger något annat.

Vad gäller veckovisa gudstjänster, aktiviteter och andra möten bör medlemmarna följa instruktionerna från sina lokala ledare, som får vägledning på vanligt vis.

Allt eftersom denna ständigt förändrade situation utvecklas kommer vi att ge ytterligare vägledning i detta ämne.

Vänligen,

Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.