Pressmeddelande

Ana Maria Bonny Hernandez kallad att representera kyrkan i FN.

Syster Ana Bonny är den första europeiska medlemmen som kallats att representera kyrkan i NGO-kommittén om kvinnors ställning, i Genève

Syster Ana Maria Bonny Hernandez har nyligen kallats som ny representant för kyrkan i NGO-kommittén om kvinnors ställning, i Genève i Schweiz. Ana Bonny, som kommer från Spanien, är den första europeiska medlemmen i kyrkan som innehar det här uppdraget och ersätter syster Carol McConkie, som verkade inom det uppdraget i många år. Syster Ana Bonny börjar genast arbeta med det här nya ansvaret.

Syster McConkie, som nu blir avlöst, säger att när hon ”som representant för Latter-day Saint Charities fick verka som vice president för NGO-kommittén om kvinnors ställning, i Genève, gladdes jag åt den ljuva gemenskap av enastående kvinnor som representerar en mängd olika frivilligorganisationer och som förespråkar kvinnors fysiska, sociala, känslomässiga och andliga välbefinnande samt kvinnors och flickors framåtskridande.”

Kommittén om kvinnors ställning förespråkar jämställdhet mellan könen och att stärka och försvara kvinnors och flickors rättigheter över hela världen. NGO CSW i Genève består av representanter från ungefär 40 frivilligorganisationer officiellt godkända av FN (NGO:er) som har rådgivande ställning vid FN:s ekonomiska och sociala råd. Kyrkan är en av dessa organisationer, genom Latter-day Saints Charities.

Ana Bonny föddes i Madrid i Spanien. Hennes föräldrar var pionjärer i kyrkan där efter att ha gått med 1976. Hennes mor lärde både Ana och hennes syster Silvia att alltid tjäna Herren trots livets alla svårigheter. ”Vi välsignades storligen med att ha Jesu Kristi evangelium från tidig ålder”, minns hon. Familjen flyttade till Genève i Schweiz sommaren 1982.

Ana Bonny gifte sig 1997 med sin make Martin Bonny som kommer från Buenos Aires i Argentina. De har fyra barn – tre pojkar och en flicka. Deras son Luis har redan gått bort. Hon begrundar vad det betydde för henne och hennes familj och säger: ”Det var en mycket speciell upplevelse som gjorde att vi kunde känna en djup kärlek från vår himmelske Fader, lära oss och känna hur slöjan som skiljer den här jordiska sfären från himlen tunnades ut, vilket gav oss outplånliga känslor för all evighet.” Deras äldste son Adam är gift och de två andra barnen, Beatriz och David, bor fortfarande hemma hos sina föräldrar.

Det speciella uppdraget kom som en fullständig överraskning för familjen. ”Jag känner mig mycket tacksam över att få känna vår Frälsare Jesu Kristi kärlek och att kunna tjäna honom med all min kärlek och önskan”, begrundar hon. Och hon känner att hennes liv har förberett henne för att bättre förstå det nya ansvaret. ”Min roll som hustru och mor har varit, är och kommer alltid att vara den som lär mig mest om den fullkomliga och djupa kärlek som vår himmelske Fader har till vart och ett av sina barn”, avslutar hon.

Ryan Koch, som leder kyrkans engagemang i FN, förklarar vikten av det arbete syster Ana Bonny ska vara engagerad i. ”Som globala organisationer har FN och kyrkan nytta av att ha många röster från hela världen. Syster Ana Bonny har den perfekta kombinationen av tro, kunskap om evangeliet och samhällsengagemang för att skapa kontakt och nätverka å kyrkans vägnar, samt höja kvinnors och flickors roll över hela världen.”

Syster Ana Bonny begrundar det ansvar hon nu har och bekräftar att det är ett enastående och djupgående andligt äventyr att söka efter det gudomliga värdet hos varje människa på jorden och särskilt hans speciella döttrar. ”Min önskan är att kunna stödja alla kvinnor i den här världen och bidra med all min kärlek till vars och ens välbefinnande.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.