nyhetsartikel

Allmänheten inbjuds till rundtur av Roms tempel

Tillkännagivande av datum för öppet hus och invigning

Allmänheten inbjuds till en rundtur i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas första tempel i Italien. Kyrkans ledare tillkännagav att Roms tempel är öppet för allmänheten under ett öppet hus från och med måndagen den 28 januari 2019 till och med lördagen den 16 februari, undantaget söndagar.

 

Några veckor före templets öppet hus kan allmänheten reservera rundturer på templeopenhouse.lds.org. Templet, som ligger i nordöstra Rom nära Grande Raccordo Anulare, invigs från söndagen den 10 mars 2019 till söndagen den 17 mars 2019.

President Russell M. Nelson, världsledare för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, sa: ”De heliga förrättningarna som utförs i detta heliga tempel förenar familjer för evigt. Gud älskar alla sina barn lika mycket och har gjort det möjligt för dem att förenas i kärlek mellan generationerna. Vi gläds storligen över att kunna inviga ett tempel i denna historiska stad som har haft så stor betydelse under århundradenas gång.”

När Roms tempel tillkännagavs i oktober 2008 mötte kyrkans medlemmar i Italien och tusentals andra runtom i världen nyheten med förundran och tacksamhet. Som alla andra kristna anser mormonerna att Rom är ett av världens mest historiska områden, en biblisk stad där de forntida apostlarna Petrus och Paulus predikade Jesus Kristi evangelium.

Uppförandet av den tre våning höga, 3 700 kvadratmeter stora byggnaden påbörjades den 23 oktober 2010 när kyrkans president Thomas S. Monson, tillsammans med andra ledare i kyrkan och samhället, deltog i den traditionella spadtagsceremonin. Roms tempel står på ett 6 hektar stort religiöst och kulturellt centrum där det kommer att finnas ett multifunktionellt möteshus, ett informationscenter, ett släktforskningscenter och ett gästhem för besökare. Templets exteriör är byggd av granit som fått en dekorativ lackering. Interiören är tillverkad av det bästa materialet och med stor yrkesskicklighet: marmor, träsnideri och dekorativa målningar.

Templet kommer att betjäna över 23 000 av kyrkans medlemmar i Italien och angränsande länder. För närvarande finns det 159 tempel i verksamhet världen över, varav 12 ligger i Europa.

Mormonernas tempel skiljer sig från kyrkor där medlemmarna träffas på söndagarna. Templen anses vara ”Herrens hus” där Kristi lärdomar bekräftas genom vigslar, dop och andra ceremonier som förenar familjen för evigheten.

För mer information om syftet med tempel och deras betydelse för sista dagars heliga, gå till https://www.mormonnewsroom.se/article/tempel. För mer information om Roms tempel, gå till http://www.media-mormoni.it/articolo/tempio-di-roma.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.