Kommentarer

Äldste Wickman: Religionsfriheten kräver att vi kommunicerar med andra, kompromissar

Äldste Lance B. Wickman, jurist för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, betonade att religionsfriheten är en grundläggande rättighet av största betydelse, och sa till en åhörarskara på BYU att ”som medborgare i detta land är det vår plikt att samarbeta med andra medborgare för att hitta fungerande lösningar på svåra problem, däribland krockande rättigheter och väsentligt motstridande intressen”.

Äldste Wickman var inledande talare under BYU Religious Freedom Annual Review den 7 juli. Under konferensen, som avslutades den 8 juli, tog man upp aktuella utmaningar som religionsfriheten i Förenta staterna och världen står inför.

”Alla, inklusive troende och deras religiösa samfund, bör ha utrymme att leva efter sin trosåskådning”, sa äldste Wickman, en generalauktoritet emeritus. ”Så länge som de inte skadar andras grundläggande rättigheter.”

Äldste Wickman uppmanade åhörarna att sätta sig in i hur man engagerar sig politiskt, socialt och yrkesmässigt för att ”både försvara religionsfriheten som en grundläggande rättighet och hitta lämpliga kompromisser för att vara rättvis mot alla och främja frid.”

”Vi behöver bli bättre på att förklara vad religionsfrihet verkligen är och varför den är så viktig. Så jag berömmer er för att ni är här”, sa äldste Wickman. ”Visdom, rättvisa och omsorg om vår religionsfrihet kräver att vi engagerar oss med andra medborgare, sträcker oss bortom betydande kulturella skillnader och hittar en gemensam grund så att alla kan leva tillsammans i fred och frihet.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.