Pressmeddelande

Äldste Per G Malm har gått bort

Äldste Per G. Malm, generalauktoritetssjuttio i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, avled tisdag morgon i sitt hem i Göteborg efter en modig strid mot cancer. Äldste Malm blev 67. Han efterlämnar sin hustru Agneta, deras åtta barn och 25 barnbarn.

”Vi är djupt bedrövade över äldste Malms bortgång. Han var en man med en oerhörd andlighet och styrka. Hans föredöme som make, far, vän och lärjunge har varit ovärderligt. Han mötte cancern med sitt karakteristiska lugn och mod. Han var älskad och respekterad och kommer att saknas storligen. Vi ber för hans kära hustru Agneta och deras underbara familj i deras svåra tid”, säger äldste L. Whitney Clayton, seniorpresident för de sjuttios kvorum. 

Äldste Malm inröstades som generalauktoritetssjuttio den 3 april 2010 och hade innan dess verkat som områdessjuttio, missionspresident och stavspresident.

Tiden för begravningen har ännu inte fastställts. En utförligare biografi om äldste Malm finns på Nyhetsrummet (engelska).

Läs även mer om äldste Malm i den här artikeln från Church News (engelska).

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.