Pressmeddelande

Äldste Christofferson avslutar sin resa i Europa, uppmanar till fokus på Jesus Kristus

Verksamhetsresan till sex europeiska länder omfattade sammankomster med kyrkans medlemmar och missionärer och möten med regeringstjänstemän

Äldste D. Todd Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga avslutande sin elva dagar långa verksamhetsresa på den europeiska kontinenten med ett möte i Köpenhamn den 4 mars 2024 där han träffade kyrkans missionärer som för närvarande verkar i det landet. Under resan i sex europeiska länder hade äldste Christofferson sällskap av sin fru Katherine Christofferson. Han gav ett budskap om hopp och uppmanade kyrkans medlemmar och vänner att fokusera på Jesu Kristi lärdomar och följa hans exempel bättre.

Under större delen av resan, som innefattade Österrike, Kroatien, Danmark, Tyskland, Ungern och Spanien, åtföljdes äldste och syster Christofferson av äldste Brent H. Nielson i presidentskapet för de sjuttios kvorum och hans hustru Marcia Nielson. Biskop W. Christopher Waddell, förste rådgivare i presiderande biskopsrådet, och hans fru Carol Waddell var också med dem under de flesta mötena. På dessa olika platser träffade de kyrkans medlemmar och missionärer och uppmanade dem att stärka sin tro på Jesus Kristus och bli mer hängivna lärjungar.

Äldste Christofferson hade också möten med regeringstjänstemän i Kroatien och Ungern. Nedan följer höjdpunkterna från resan, med fotografier som återger de flesta händelserna.

Madrid, Spanien

De första mötena hölls i möteshuset på tempelområdet vid Madrids tempel under veckoslutet den 24 och 25 februari 2024. Under den här första anhalten av resan kom äldste Rubén V. Alliaud, förste rådgivare i presidentskapet för området Centrala Europa, och hans fru Fabiana Alliaud samman med de besökande generalauktoriteterna.

Veckoslutet innefattade ett historiskt möte med de tre missionerna i Spanien, ett möte med unga vuxna rådgivande från de flesta länderna i området Centrala Europa och en andakt för unga vuxna som sändes till alla spansktalande enheter i området Centrala Europa.

På söndagen presiderade äldste Christofferson över en särskild stavskonferens för Madrids tre stavar. Det här särskilda mötet sändes också till Madridregionen eftersom byggnadens kapacitet är begränsad till 1 000 personer.

Frankfurt, Tyskland

I Tyskland höll äldste Christofferson, äldste Nielson och biskop Waddell möten på huvudkontoret för området Centrala Europa i Frankfurt. Den 28 februari 2024 hölls en andakt med kyrkans anställda som arbetar i Frankfurt och i hela området. En rundtur i byggnaden och dess invigning av äldste Christofferson avslutade anhalten i Tyskland.

Zagreb, Kroatien

Den 29 februari 2024 reste äldste Christofferson tillsammans med äldste Nielson och äldste Jack N. Gerard, andre rådgivare i presidentskapet för området Centrala Europa, och hans hustru syster Claudette Gerard till Zagreb, huvudstaden i Kroatien, för att ha ett möte med Kroatiens kultur- och mediaminister och andra tjänstemän.

Äldste Christofferson uttryckte sin uppskattning för de ansträngningar som regeringen i Kroatien gjorde under covid-19-pandemin som gjorde det möjligt för kyrkans missionärer att resa och nå sina tilldelade platser över hela Europa.

Han berättade också för regeringstjänstemännen hur kyrkan och dess medlemmar kan bidra till att förbättra samhället i landet. ”Vi pratade om (Kroatiens) regerings mål och intressen och upptäckte att det finns många olika sätt som vi kände att vi kan samarbeta på, särskilt i fråga om dem som har stora behov”, säger han. En missionskonferens med Adriatiska missionen Nord hölls senare i Zagrebs möteshus.

Budapest, Ungern

Dagen därpå, den 1 mars 2024, träffade äldste Christofferson, äldste Nielson och äldste Gerard borgmästaren i Óbuda kommun i Budapest, László Kiss. Kyrkan köpte mark i Óbuda och planerar att på den platsen bygga Budapests framtida tempel – kyrkans första tempel i Ungern.

{{video_01|https://youtube.com/embed/lQ7x3AZdDHs}}

Under mötet introducerade äldste Christofferson kyrkan för borgmästaren och förklarade varför sista dagars heliga anser att tempel är Herrens hus. Mötet var ”mycket hjärtligt och givande”, säger äldste Christofferson.

Efter mötet i Óbudas stadshus begav sig gruppen till Pests möteshus för att hålla en särskild konferens med missionärerna som verkar i Ungernmissionen Budapest. Biskop Waddell var också i Ungern och tog tillfället i akt att dagen innan besöka flera inrättningar som kyrkan hjälper i Ungern som en del av sina humanitära insatser och välfärdsinsatser i landet.

Wien, Österrike

Under veckoslutet den 2–3 mars 2024 reste gruppen till Österrikes huvudstad där äldste Christofferson deltog i en konferens med missionärerna som verkar i den tysktalande Alpernamissionen. Han presiderade sedan över ett utbildningsmöte med kyrkans ledare i området Centrala Europa. Hela presidentskapet för området Centrala Europa var också närvarande.

Äldste Christofferson intervjuades också av radio Ö1. Den här radiostationen är en del av ORF, Österrikes statliga radio- och tv-bolag. På förmiddagen söndagen den 3 mars 2024 hölls en stavskonferens i ett hotell i centrala Wien.

Stavskonferensen sändes till hela landet. Ett tydligt budskap framfördes av äldste Christofferson i Wien. Han sa att de som ”anpassar sina liv till Jesu Kristi budskap känner större glädje”. Han betonade också där att ”omvändelse är en glädje i våra liv”.

Köpenhamn, Danmark

Den 4 mars 2024, sista dagen av besöket på den europeiska kontinenten, reste äldste Christofferson till Köpenhamn för att ha en missionskonferens med Danmarkmissionen Köpenhamn. Mötet hölls i kyrkans stavscenter.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.