Pressmeddelande

Äldste Per G. Malm - den förste generalauktoriteten från Sverige

Äldste Malm har de senaste två åren verkat som områdessjuttio inom området Europa och har fått sina uppdrag från presidenten för de tolv apostlarna och från områdespresidentskapet. 2006 kom äldste Malm och hans hustru Agneta hem till Göteborg och Västra Frölunda församling efter tre år som missionspresidentpar i Norge. Han har även tjänat som bl.a. chef för kyrkans informationstjänst i Sverige, stavspresident för Göteborgs stav, högråd i Göteborgs stav och grenspresident i Jönköpings gren.

När äldste Malm var 16 år tjänade han under 18 månader som byggnadsmissionär och hjälpte till att bygga kapell i Tyskland, Finland, Nederländerna och Sverige. Han fortsatte senare som heltidsmissionär i Sverigemissionen Stockholm.

Efter avslutad mission gifte han sig med Agneta Karlsson i templet i Schweiz och de har 8 barn tillsammans.

Äldste Malm är född och uppvuxen i Jönköping och säger att hans föräldrars, Gösta och Anna-Greta Malm, undervisning har följt honom i livet. Hans far dog endast 48 år gammal och lämnade sitt vittnesbörd till sina barn: ”Håll fast vid evangeliet.”

Att vara medlem av de sjuttios andra kvorum innebär att verka för kyrkan på heltid. Under det första året kommer han att tjäna i Salt Lake City.

Äldste Malm är tacksam för förtroendet han kallats till och säger att det känns lite nervöst men ändå tryggt. ”Vi har haft en del omställningar tidigare i livet där vi bott utomlands i omgångar, vi tar med oss en del erfarenheter från det perspektivet. Själva tjänandet som generalauktoritet blir naturligtvis en helt ny erfarenhet.”

Den 1 augusti gick flyttlasset för äldste Malm och hans hustru Agneta till Salt Lake City. Vi önskar dem lycka till i deras nya uppgifter.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.