Pressmeddelande

Bernadines underverk

Ett gnistrande leende, ett livligt fnittrande och dansande mörka ögon är det första man lägger märke till hos Bernadine Angalusha.

Det var ett underverk för Bernadine. Bernadine ordnade också, på egen bekostnad, så att ett skydd byggdes över brunnen som skyddade mot nedsmutsning och vandalism.

Brunnen är nu färdig och Bernadine är en nutida hjältinna i Kakamega. Ryktet om henne sprids, då människor från andra byar kommer för att se hennes gåva till sitt folk. De vill alla också få brunnar.

Bernadine planerar att återvända till Kenya och arbeta inom resebranschen när hennes utbildning i Tyskland är klar. "Evangeliet har förgyllt mitt liv. Jag är så djupt tacksam", säger hon tillitsfullt. "Jag ber alltid till Gud. Jag älskar att läsa i min Mormons bok. Jag vet att Gud är glad för min skull, och jag är lycklig."

Helen Keller sade en gång: "Jag är bara en, men jag är en. Jag kan inte göra allting, men jag kan göra någonting. Det som jag kan göra, bör jag göra, och det som jag bör göra, vill jag, genom Guds nåd, utföra."

Bernadine Angalusha är en bara tjugofem år gammal student som bor i Tyskland, men som förändrade en situation i Kenya.

Av Maurine Hatfield

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.