nyhetsartikel

Äldste Robert D. Hales avlider vid 85 års ålder

Äldste Robert D. Hales i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista dagars Heliga avled söndagen den 1 oktober klockan 12:15 av åldersrelaterade orsaker. Han blev 85 år. Äldste Hales var omgiven av sin familj när han avled.

Robert Dean Hales föddes i New York City den 24 augusti 1932. Han tog examen vid University of Utah och tog magisterexamen i företagsadministration vid Harvard. Han verkade också i Förenta staternas flygvapen som stridspilot. Han gifte sig med Mary Crandall, och de har två söner.

Äldste Hales inröstades den 2 april 1994 till de tolv apostlarnas kvorum och kallades som generalauktoritet den 4 april 1975. Som generalauktoritet verkade han först som assistent till de tolv apostlarnas kvorum och senare som medlem i de sjuttios första kvorum. Han var kyrkans presiderande biskop från april 1985 till dess att han kallades till de tolv apostlarnas kvorum 1994.

”Han levde sitt vittnesbörd”, säger president Henry B. Eyring, medlem i första presidentskapet. ”Han kände Gud. Han kände Frälsaren, och han älskade Frälsaren. … Och han uppförde sig som om Gud var nära, som om hans himmelske Fader var nära.”

En apostels kallelse är att vara ”ett särskilt vittne om Jesus Kristus” för hela världen. Äldste Hales lärde: ”Om vi har tro på vår Frälsare så hjälper han oss i våra prövningar, och så kan vi uthärda till slutet och återvända till hans närhet efter denna jordelivets prövotid. Han lever och känner och älskar var och en av oss. Han gläds åt att välsigna oss om vi kommer till honom.”

 

Före sin kallelse som generalauktoritet verkade äldste Hales som regionrepresentant i fem år, med översyn över ett flertal församlingar i kyrkan. Han verkade också som grenspresident, biskop (tre gånger), högrådsmedlem och rådgivare till en stavspresident, alla obetalda positioner med betydelsefulla ansvar. Han var president för Englandmissionen London i slutet av 1970-talet och verkade som förste rådgivare i Söndagsskolans generalpresidentskap.

”Äldste Hales var en man som byggde upp människor”, säger president Eyring.  ”I många år hjälpte han människor i det tysta. När han fick veta att någon hade ett behov så gjorde han något åt det.”

Innan äldste Hales kallades att verka på heltid i kyrkan var han mycket framgångsrik inom affärslivet. Han hade direktörsposter i tre stora företag. President Eyring beskriver äldste Hales som en ”fenomenal” affärsman som var lyhörd och lojal, och som hade ”en förmåga att läsa av människor”. 

Kyrkan informerar om begravningen när detaljerna är klara. Det är inte bestämt när vakansen i de tolv apostlarnas kvorum fylls.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.