nyhetsartikel

Äldste Ballard talar till tusentals unga medlemmar i kyrkan i Europa

Äldste Ballard inledde sitt besök den 8 juni med att träffa missionärer som verkar i Sverige. Han åtföljdes av ett flertal höga ledare i kyrkan: biskop Gérald Caussé i presiderande biskopsrådet, äldste José Teixeira, president för kyrkan i området Europa och Ingvar Olsson, områdessjuttio i Sverige.

På kvällen talade han till unga ensamstående vuxna i Stockholm. Denna brasafton utsändes till 402 möteshus och till ungefär 56 000 unga ensamstående vuxna i området Europa. De unga ensamstående vuxna utgörs av ensamstående mormoner från 18 till 30 år.

Äldste Ballard talade till de unga medlemmarna om äktenskapets betydelse. Han betonade också att de besluten de fattar att leva efter evangeliets lärdomar kommer i stor utsträckning påverka kyrkans framtid.

"Känslan jag fick av att lyssna på denna konferens var överväldigande. Jag kan inte komma ihåg senaste gången det kändes så här bra. Det kändes till och med bättre än när jag döpte mig. Jag fick andlig och fysisk näring", sade Thor Jonsson, en 22-årig medlem från Island som nyligen döpt sig.

En annan ung man delade samma entusiasm om konferensen. Niclas Molander är en 21-årig medlem från Sverige som också döpt sig nyligen. "Ända sedan jag började lära mig om kyrkan, har jag fascinerats av idén om levande apostlar och profeter. Jag såg speciellt fram emot den här konferensen och att få lyssna till en apostel personligen", sade Niclas.

På morgonen, nästföljande dag, talade äldste Ballard till kyrkans medlemmar under en nordisk konferens som sändes till alla möteshus i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har 123 församlingar i de nordiska länderna med ett medlemsantal på över 23 400 personer.

Äldste Ballard berättade om kyrkans tidiga historia i de skandinaviska länderna och berömde de medlemmar som offrade mycket för sin tro. Han påminde de nordiska medlemmarna om de många välsignelser de har tack vare de som banat väg för dem. Han uppmuntrade medlemmarna att se till dessa tidiga medlemmars exempel och att fortsätta att leva i tro.

Äldste José Teixeira talade också på konferensen. "Jag förnyar inbjudan idag till alla som hör mig: låt oss bjuda in våra familjemedlemmar, vänner och grannar att uppleva samma glädje vi känner genom att bjuda in dem till våra sakramentsmöten. Låt oss se till att de känner sig välkomna." sa äldste Teixeira.

Att en apostel besöker och betjänar kyrkans lokala medlemmar är av stor betydelse för dem. "Jag är säker på att äldste Ballards besök har stärkt kyrkan i Sverige, i de nordiska länderna och runtom i Europa. Medlemmar, familjer och vänner till kyrkan som tillämpar hans undervisning blir välsignade med en förnyad önskan att leva i enlighet med sina förbund och att dela med sig av evangeliet. Oavsett vilka omständigheter  de befinner sig i blir deras liv välsignade och får ökad andlig styrka vilket hjälper dem känna glädje i sina liv och bygga upp Herrens rike", sade äldste Ingvar Olsson, områdessjuttio.

Äldste Ballard inröstades som medlem i de tolv apostlarnas kvorum den 6 oktober 1985. De tolv apostlarnas kvorum är kyrkans näst högsta styrande enhet. Förutom deras främsta ansvar att vara särskilda vittnen om Kristi namn för världen, har apostlarna tillsyn över den globala kyrkans utveckling.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.