Ämne

Massakern vid Mountain Meadows

Den 11 september 1857 massakrerades omkring 120 emigranter som färdades med vagn till Kalifornien av ungefär 50 till 60 lokala milismän och allierade amerikanska indianer i södra Utah. Denna tragiska händelse, som endast 17 barn under sex års ålder undkom, inträffade i en dal som heter Mountain Meadows, belägen omkring fem mil sydväst om Cedar City.

Eftersom förövarna var medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har kyrkan gjort mycket för att läka alla sår som orsakades av massakern. År 1999, samlades kyrkans dåvarande president Gordon B. Hinckley tillsammans med offrens efterkommande för att inviga ett monument på platsen.. Sedan dess har kyrkan arbetat tillsammans med grupper som representerar efterkommandena för att underhålla monumentet och omgivningarna och har tagit på sig att fortsätta förbättra och sköta området i framtiden.

Sista dagars heligas ledare gav författarna till boken Massacre at Mountain Meadows (2007) tillgång till kyrkans arkiv för att allmänheten skulle ha full tillgång till detaljerna kring händelsen. I sitt tal under etthundraårsdagen för massakern den 11 september 2007 sade president Henry B. Eyring:

Fast de är anställda av kyrkan har författarna alltid haft fullständig redaktionell kontroll över boken och de har dragit sina egna slutsatser från den mängd av historiskt material de gick igenom. De fick fri tillgång till allt relevant material som kyrkan hade. Två viktiga slutsatser som de nådde är 1) att meddelandet som innehöll Brigham Youngs direktiv och avsikt att inte ofreda immigranterna kom för sent och 2) att ansvaret för massakern ligger hos lokala ledare i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i områdena kring Mountain Meadows som också hade municipala och militära ämbeten samt hos de medlemmar som handlade under deras order.

Ingen kan någonsin veta allt om en historisk händelse, men arbetet som dessa tre författare lade ner har givit oss mer kunskap än någonsin om denna ofattbara företeelse. De fakta som uppdagats bedrövar oss storligen. Jesu Kristi evangelium som vi hyllar känner avsmak för dödandet av män, kvinnor och barn i kallt blod. Istället manar det till frid och förlåtelse. Det som utfördes här för så länge sedan av medlemmar i vår kyrka utgör ett fruktansvärt och oförsvarligt avstånd från kristna läror och kristet uppförande. Vi kan inte ändra det som skedde, men vi kan minnas och hedra dem som dödades här.

Vi uttrycker djup sorg över massakern som skedde i den här dalen för 150 år sedan idag och för det opåkallade och omätliga lidande som offren kände då och som deras släktingar än i dag känner.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.