Ämne

Kyrkans universitet och högskolor

Brigham Young-universitetet, Brigham Young-universitetet — Hawaii, Brigham Young-universitetet — Idaho och LDS Business College finns för att ge en god sekulär utbildning utifrån Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas värderingar och religiösa principer.

Alla elever vid dessa skolor, även elever av annan trosuppfattning, skriver under ett hederskodex där de lovar att upprätthålla de högsta normerna för heder, integritet, moral och hänsyn till andra i deras personliga uppträdande. Dessa normer omfattar att använda ett rent språk, delta i kyrkans möten regelbundet, avhållande från sexuella relationer utanför äktenskapet och att inte dricka alkoholhaltiga drycker eller röka.


Brigham Young-universitetet

Webbplats: www.byu.edu
Plats: Provo, Utah, USA
Grundad: 1875
Antal inskrivna elever 2011: omkring 29 000
Nuvarande president: Kevin J. Worthen


Brigham Young University — Hawaii

Störst internationell mångfald per capita i nationen med mer än 74 länder representerade.
Webbplats: www.byuh.edu
Plats: Laie, Hawaii, USA
Grundad: 1955
Antal inskrivna elever 2011: omkring 2 800
Nuvarande president: John Sears Tanner


Brigham Young-universitetet — Idaho

BYU — Idaho hette tidigare Ricks College och blev år 2000 ett universitet som erbjuder kandidatexamen.
Webbplats: www.byui.edu
Plats: Rexburg, Idaho, USA
Grundad: 1888
Antal inskrivna elever 2011: omkring 15 000
Nuvarande president: Henry J. Eyring


LDS Business College

Erbjuder ett- och tvååriga yrkesutbildningar
Webbplats: www.ldsbc.edu
Plats: Salt Lake City, Utah, USA
Grundad: 1886
Antal inskrivna elever 2011: omkring 2 000
Nuvarande president: Bruce C. Kusch

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.