Ämne

Dödshjälp och livsuppehållande åtgärder

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror på det mänskliga livets helgd, och motsätter sig därför dödshjälp. Definitionen av dödshjälp är att avsiktligt ta livet av någon som lider av en obotlig sjukdom. En sådan överlagd gärning tar omedelbart livet av någon genom, till exempel, så kallad medhjälp till självmord. Att ta någons liv på ett sådant sätt är emot Guds bud.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga anser inte att det då man låter en person dö av naturliga orsaker genom att avbryta livsuppehållande åtgärder, under till exempel långtidssjukdom, kan klassificeras som dödshjälp. Då döden blir oundviklig på grund av sådan sjukdom eller en olycka bör den betraktas som en välsignelse och en betydelsefull del av vår eviga existens. Medlemmar ska inte känna sig skyldiga att förlänga jordelivet på orimliga sätt. Dessa bedömningar görs bäst av närmast anhöriga efter rådgivning av klok och kompetent medicinsk expertis och efter att ha sökt gudomlig vägledning genom fasta och bön.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.