Pressmeddelande

Världsomfattande diskussionsevenemang för ungdomar - "Jag följer Jesus Kristus"

Ungdomstemat 2024, ”Jag följer Jesus Kristus” (se 3 Nephi 5:13), är fokus för ett världsomfattande diskussionsevenemang för ungdomar om lärjungeskap söndagen den 28 januari 2024.

Ungdomarna uppmuntras att samlas med sin ungdomsgrupp för att delta i den här världsomfattande diskussionen som ges med hjälp av en förinspelad video med äldste Gary E. Stevenson i de tolv apostlarnas kvorum.

Den förinspelade videon finns på engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska. Fler språk kommer under de kommande veckorna. Den publiceras på utsändningssidan för JesuKristiKyrka.org och på Evangeliebiblioteket för att kunna ses som grupp från och med den 28 januari.

Förslag för lokalt evenemang

Nedan finns ett förslag på hur mötet kan se ut:

  • inledning med musiknummer och bön av ungdomar
  • möte som leds av en ungdom
  • titta på den förinspelade videon (videodelen är 45 minuter lång)
  • pausa emellanåt när ni i videon uppmanas att som grupp samtala om de inkluderade reflektionsfrågorna
  • avslutningsbön
  • umgås efter evenemanget om så önskas.

Ungdomarnas temamusik och andra resurser

Ungdomsalbum och temasång 2024, konst baserad på ungdomstemat, aktivitetsförslag och annan information finns på youth.ChurchofJesusChrist.org.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.