Pressmeddelande

Världsomfattande andakt för unga vuxna med president och syster Oaks

Unga vuxna i åldern 18–30 år, gifta eller ensamstående, inbjuds att se en världsomfattande andakt från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga från den 21 maj 2023 med president Dallin H. Oaks i första presidentskapet och hans hustru syster Kristen Oaks.

Oaks2023 01Download Photo

Planera nu att inbjuda och samlas med dina vänner för att höra inspirerade budskap till just dig från president och syster Oaks.

Hur man tittar

Utsändningen visas på JesuKristiKyrka.org. Den kan ses via Evangeliebiblioteket (online och i appen) på flera språk från och med den 25 maj.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.