Pressmeddelande

Var ett

Och vid skapelsen av mannen och kvinnan, gavs inte enighet inom äktenskapet som en förhoppning, utan som en befallning! ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.” (1 Mos 2:24) Vår himmelske Fader vill att våra hjärtan ska vara förenade. Denna enighet i kärlek är inte bara ett ideal. Det är en nödvändighet.

Kravet att vi ska vara ett gäller inte bara detta liv. Det är utan ände. Den första vigseln förrättades av Gud i lustgården då Adam och Eva var odödliga. Från begynnelsen nedlade han en längtan i mannen och kvinnan efter att vara förenade som man och hustru för alltid för att leva i en familj i en fullkomlig, rättfärdig förening. Han nedlade i sina barn en längtan efter att leva i fred med alla omkring sig.

Läs forsättningen av budskapet i kyrkans tidskrift Liahona, september 2008.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.