Pressmeddelande

Var en missionär online

Mormon.se hjälper medlemmar dela med sig av evangeliet till vänner som har olika kunskapsnivåer beträffande kyrkan. Genom den här webbplatsen kan medlemmar introducera evangeliet för

vänner, hjälpa dem bättre förstå kyrkans lära och livsstil, och inbjuda dem att komma till kyrkans möten.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.