Pressmeddelande

Var andligt sinnade, uppmanar talarna vid global konferens för sista dagars heliga

Att vara andligt sinnade och sätta Jesus Kristus främst när vi gör våra val banar vägen för ett glädjerikt liv, säger president Russell M. Nelson i en förinspelad video som visades under det sista mötet av en två dagar lång konferens, som hölls den 30 september och 1 oktober 2023 i Salt Lake City i delstaten Utah i USA, och sändes till åhörare världen över.

Generalkonferensen är en världsomfattande sammankomst som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga anordnar. Två gånger om året, under den första helgen i april och oktober, håller ledare i kyrkan från hela världen tal eller predikningar som är fokuserade på Jesus Kristus och hans evangelium. Alla från hela världen, oavsett trosuppfattning och bakgrund, inbjuds att titta, lyssna och delta.

Äldste Dieter F. Uchtdorf, som föddes i Tyskland, äldste Alan T. Phillips från Storbritannien och äldste Christophe G. Giraud-Carrier som föddes i Frankrike var några av dem som talade under konferensen. Andra talare var från Argentina, Brasilien, Guatemala, Korea, Nya Zeeland och USA.

Under sitt tal tog äldste Uchtdorf i de tolv apostlarnas kvorum upp liknelsen om den förlorade sonen I den här berättelsen från Bibeln, som ursprungligen återgavs av Jesus Kristus, lämnar en upprorisk son sitt hem och slösar bort sin arvedel. När sonen återvänder förlåter fadern honom och välkomnar honom tillbaka.

Äldste Uchtdorf talade till dem som tappat sin tro och lovade dem att i samma stund som de bestämmer sig för att återvända och vandra med Jesus Kristus, kommer hans kraft in i deras liv och förvandlar dem.

”Hur vi bemöter varandra är verkligen viktigt”, sa äldste Phillips. Han uppmuntrade åhörarna att hjälpa dem som har det svårt i sin familj, sin församling eller sitt närområde. Omsorg om behövande kan också innefatta att försöka lindra lidandet för dem som lever i extrem fattigdom och dem som är flyktingar på grund av förföljelse, konflikter och våld.

I sitt första tal under en generalkonferens förklarade äldste Giraud-Carrier att människor kan ha vuxit upp i olika kulturer; de kan komma från olika socioekonomiska omständigheter; deras jordiska arv, inklusive nationalitet, hudfärg, matpreferenser och politisk inriktning, kan variera kraftigt. Men alla är Guds barn, utan undantag, sa han.

Äldste Alexander Dushku inröstades som generalauktoritetssjuttio under konferensen. Under generalkonferensens ledarskapsmöte inröstades två nya områdessjuttio och två avlöstes.

I slutet av konferensen tillkännagav president Nelson att kyrkan ska bygga ytterligare 20 tempel i Afrika, Asien, Latinamerika, USA och Oceanien. Sista dagars heliga anser att templen är Guds hus, heliga och fridfulla platser som tar oss bort från världens bekymmer. De skiljer sig från de tusentals möteshus som finns världen över o

För musiken under konferensen stod olika körer, bland annat the Tabernacle Choir at Temple Square, där Mack Wilberg och Ryan Murphy ledde, ackompanjerade av organisterna Andrew Unsworth och Richard Elliott.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.