Ämne

Vårt ansvar för miljö och naturvård

Alla människor är ansvariga för jorden och bör tacksamt använda det Gud har gett, undvika att slösa på liv och resurser och använda jordens goda till att ta hand om fattiga och behövande.

Gud skapade jorden för att det skulle finnas en plats där den mänskliga familjen kunde lära, utvecklas och förbättras. Först skapade Gud jorden och allt levande andligt, och allt levande har stort värde i hans ögon.

Jorden och allt som finns på den ska användas ansvarsfullt för att hålla den mänskliga familjen vid liv. Vi är dock förvaltare – inte ägare – av den här jorden och dess överflöd, och vi kommer att hållas ansvariga inför Gud för vad vi gör med hans skapelser.

Vi måste behandla miljön på ett förståndigt, realistiskt, balanserat sätt som är i samklang med jordens och med nuvarande och framtida generationers behov, i stället för att sträva efter att rättfärdiga personliga önskemål eller påstådda rättigheter.   Jorden och allt liv på den är mycket mer än ting som ska konsumeras eller bevaras. Gud vill att hans skapelser ska vara estetiskt tilltalande och uppfriska sinne och ande, och vissa delar ska bevaras. Det är stötande för honom när jorden förfulas.

Människans själ och miljön är sammankopplade och påverkar varandra. Jorden, allt liv på den och universums omfång vittnar alla uttrycksfullt om Gud.

 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.