Pressmeddelande

Utsändningen Undervisa på Frälsarens sätt med äldste Dieter F. Uchtdorf

Äldste Dieter F. Uchtdorf i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga talar under en särskild utsändning, Undervisa på Frälsarens sätt, söndagen den 12 juni 2022.

Teaching in the Saviors Way_01
Teaching in the Saviors Way_01
Äldste Dieter F Uchtdorf i de tolv apostlarnas kvorum.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Den här unika händelsen är till för alla medlemmar i kyrkan som undervisar, antingen i sitt ämbete eller i sitt hem.

Äldste Uchtdorf berättar om principer som är avsedda att hjälpa varje medlem finna glädje och framgång i att undervisa om evangeliet och öka sin förmåga att undervisa som Frälsaren.

Lokala ledare uppmanas att hitta ett datum för visning som bäst passar kyrkans medlemmar i deras område. Lärarrådsmöten kan vara ett utmärkt tillfälle att se utsändningen.

Hur ser man den?


Med början den 12 juni är utsändningen tillgänglig för visning på olika språk via

Se bifogat utsändningsschema för utsändningsdetaljer, däribland streaming, tillgängliga språk och undertexter för hörselskadade.

För hjälp med satellitutrustning och streaming av utsändningar kan stavens it-specialist vända sig till mhtech.ChurchofJesusChrist.org.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.