Pressmeddelande

Tandläkarhjälp en global insats

Med tillstånd av Academy of LDS Dentists

Tandläkarna har hjälpt fattiga patienter i Kina, Honduras, Peru, Israel, Ghana, Etiopien, Tonga, Mexico och många andra länder. Med hjälp av lokala prästadömsledare och ämbetsmän inom regeringen förvandlar tandläkarna ofta kyrkans möteshus till provisoriska kliniker. De tillbringar en vecka eller mer där för att hjälpa människor i alla åldrar. Under tiden undervisar deras hustrur eller andra familjemedlemmar barn och föräldrar om tandvård.

Utbildningsprojekt är också något som utmärker organisationen. När organisationens medlemmar undervisar lokala tandläkare i till exempel Kina eller Ghana om utvecklingen inom tandläkarvetenskapen leder detta till att tusentals framtida patienter kan få friskare tänder. Tidigare har medlemmar i organisationen undervisat tusentals tandläkare i Indien, Brasilien och Mexico. En grupp inom organisationen återvände nyligen från Costa Rica och Colombia där över 1 000 tandläkare fick undervisning i dagens tandteknik och material.

De tandläkare som talar ett främmande språk som de lärt sig på sin heltidsmission får ofta i uppgift att vara översättare och presentatörer.

Dessutom verkar flera pensionerade tandläkare och deras hustrur som "medicinska" missionärer i olika delar av världen.

Organisationen hjälper också unga män och kvinnor i kyrkan i utvecklingsländer att bli tandläkare. Sedan organisationen startades har hundratals stipendier delats ut till hårt arbetande studenter, säger dr Boyer. Umgänget är också viktigt inom organisationen. Varje år samlas gruppen till en konferens vid BYU för att diskutera de yrkesmässiga och andliga utmaningarna och möjligheterna som tandläkarna ställs inför. Ett omfattande nätverkssystem på Internet har satts upp för att hjälpa organisationens medlemmar att hitta jobb och samla hänvisningar.

Mycket förväntas av oss under de kommande 30 åren, säger dr Christensen.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.