nyhetsartikel

Syster Eubank talar vid FN-konferens i Genève

Ledare för sista dagars heliga talar om skydd för flyktingar och religiösa minoriteter

      

Syster Sharon Eubank, president för LDS Charities, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas humanitära arm, var bland de inbjudna huvudtalarna vid det andra globala toppmötet om religion, fred och säkerhet som hölls vid Förenta Nationerna i Genève.

Detta toppmöte, som organiserades av Internationella föreningen för försvar av religionsfrihet och av FN:s kontor för förebyggande av folkmord och ansvaret att skydda, inriktades på att samtala om effektiva sätt att bygga broar, främja inkluderande och motverka hatfulla uttalanden för att förbättra skyddet för religiösa minoriteter.

Syster Eubank, som tjänar i generalpresidentskapet för Hjälpföreningen, kyrkans världsomspännande kvinnoorganisation, påpekade religionens roll i samhället och betonade att nationella regeringar kan och bör arbeta tillsammans med religiösa organisationer.

”Religiösa grupper har utbildat de unga, tagit hand om barn och gamla, och tillhandahållit hälsovård längre än sekulära regeringar har funnits”, sa hon. ”Vi bör förvänta oss att deras visdom vad gäller utbildning, barn- och äldreomsorg samt hälsovård är djup och kraftfull.”

”Detta partnerskap skapar möjligheter för religiösa organisationer att mötas och främja tolerans och samarbete mellan religioner och sekulära institutioner”, tillade syster Eubank och antydde att mål, såsom FN:s mål för hållbar utveckling, troligare uppnås när kyrkor är en del av bilden.

Hon sa också att det bästa botemedlet mot hatfulla uttryck, religiös intolerans och diskriminering från religiösa grupper är bättre religion. ”Det bästa svaret på islamisk extremism är autentisk Islam, precis som lösningen på kristen extremism är autentisk kristendom.”

”Det är det bästa i tron som övervinner förvridna religiösa uppfattningar”, avslutade syster Eubank.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.