Pressmeddelande

Årsmötet för Sveriges interreligösa råd (SIR) talar om den tidigare invigningen av templet i Västerhaninge

 

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ingår sedan drygt tre år i Sveriges interreligiösa råd,
SIR. Rådet består av kristna, muslimska, judiska, buddhistiska, bahá'íska, hinduiska med flera
företrädare. Syftet med detta råd är att främja och skapa förutsättningar för interreligiöst
samarbete och att lyfta fram religionens roll i samhället.

årsmötet som hölls måndagen den 3 februari 2020, där Ingrid Nilsson och Daniel Palm
representerade kyrkan, avtackades den avgående ordföranden Karin Wiborn,
generalsekreterare i Sveriges kristna råd. I tacktalet till henne citerades den förre biskopen i
Stockholms stift och Harvard-professor Krister Stendahl som myntat dessa tre regler för
religionsdialog:

  1. Om du vill veta något om en annan religion ska du fråga dess anhängare, inte dess motståndare.
  2. Jämför inte din egen traditions bästa ideal med den andres värsta praktik.
  3. Ge utrymme för helig avund!

Krister Stendahl formulerade detta på en presskonferens som Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga inbjudit till i samband med att templet i Västerhaninge skulle byggas.
Även om det inte nertecknades har det blivit mycket spritt och citerat i många olika
sammanhang.

              

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.