Övrigt material

Sammanfattning av huvudpunkterna i tillkännagivandet om religionsfrihet

Ledare i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga efterlyste i tisdags lagar i hela Förenta staterna som skyddar viktiga religiösa friheter.

  1. Kyrkan stödjer lagar där man vill tillförsäkra bostad, arbete och några andra områden där HBTQ-personer inte har något skydd, samtidigt som religionsfriheten uppehålls. 
  2. Kyrkan anser att metoden ”rättvisa åt alla”, som strävar efter en balans mellan rimliga rättigheter för HBTQ-personer, samtidigt som den skyddar viktiga religiösa rättigheter, är det bästa sättet att överbrygga de stora klyftorna och de kulturella skillnaderna i vår nation.
  3. Kyrkan är orolig för erosionen av religionsfriheten. När religiösa personer trakasseras offentligt, utsätts för hämndaktioner, tvingas bort från sitt arbete eller får lida personliga förluster därför att de har höjt sin röst offentligt, donerat till en insats eller deltagit i ett val så blir vår demokrati lidande. Det här är lika fel som förföljelse av eller hämndaktioner mot HBTQ-personer.
  4. Denna vädjan om ett balanserat tillvägagångssätt mellan religiösas och homosexuellas rättigheter representerar inte någon förändring i kyrkans lära. Men den representerar en önskan att föra människor samman, att främja respektfulla samtal i vad som har blivit en ytterst polariserad nationell debatt.
  5. I den här processen kanske inte båda sidor får allt som de vill ha. Vi måste alla lära oss att leva med andra som inte delar samma tro eller värderingar.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.