Ledares biografi

Äldste Ronald A. Rasband

 

Äldste Ronald A. Rasband utnämndes till apostel i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 3 oktober 2015.

Äldste Rasband verkade som seniorpresident i presidentskapet för de sjuttio vid tiden för sin kallelse till de tolvs kvorum.

Äldste Rasband kallades som seniorpresident i presidentskapet för de sjuttio den 4 april 2009. Han har verkat som medlem i de sjuttios presidentskap sedan 2005. Han utnämndes till generalauktoritetssjuttio i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 1 april 2000. Han har verkat som rådgivare i presidentskapet för området Centraleuropa, president för området Utah Salt Lake City och verkställande direktör för tempelavdelningen. Han har också som medlem av presidentskapet för de sjuttios kvorum haft översyn över områdena Nordamerika väst, nordväst och tre områden i Utah.

Äldste Rasband studerade vid University of Utah. År 1995 utnämndes han till hedersdoktor i affärsverksamhet och handel av Utah Valley University. År 1976 blev han försäljningsrepresentant för Huntsman Container Company och 1987 utsågs han till verkställande direktör och driftschef vid Huntsman Chemical Corporation.

Han verkade också som medlem i bolagsstyrelsen 1996, då han lämnade Huntsman Chemical Corporation för att verka som missionspresident i New York.

Bland äldste Rasbands många ämbeten inom kyrkan kan nämnas heltidsmissionär i Östra Förenta staternas mission (1970–1972), missionärsguide på Temple Square, biskop och medlem i kommittén för kyrkans etthundrafemtioårsjubileum. Han presiderade över New Yorkmissionen New York Nord från 1996 till 1999.

Äldste Rasband föddes i Salt Lake City i Utah 1951. Han gifte sig med Melanie Twitchell 1973. De har fem barn och tjugotvå barnbarn.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.