Pressmeddelande

Årets ungdomskonferenser

Temat för SVUNG är: var därför vid gott mod ... ty jag, Herren, är med er och skall stå vid er sida ... L&F 68:6
För mer information.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.