Pressmeddelanden

Responsen på tillkännagivandet om lägre åldersgräns för mormonmissionärer är fortsatt entusiastisk och saknar motstycke

Candace Richins befann sig mitt i första årskursens säsong med damvolleybollaget på Utah State University när tillkännagivandet kom från kyrkans president Thomas S. Monson: Kvinnor kan verka som missionärer vid 19 års ålder och männen vid 18 års ålder. Richins tyckte att möjligheten att få verka som missionär tidigare var jättespännande, men som tänkbar kandidat för laget under 2013 oroade hon sig för att kanske inte kunna behålla sitt stipendium och sin plats i laget om hon reste iväg.

Några dagar senare när Richins var på en religionslektion nära universitetsområdet visste hon vad hon behövde göra. ”Jag fick en tydlig känsla av att jag borde resa iväg och att jag borde göra det nu”, berättar Richins, som påbörjar sin mission i Sverige i mars. ”Så jag beslutade mig där och då för att jag skulle åka iväg och det spelade ingen roll vad jag lämnade bakom mig, jag skulle bara åka ut och tjäna Herren. Det var definitivt ett svårt beslut eftersom det inte bara påverkar mig själv, utan även min tränare, mina lagkamrater och hela skolan. … Men samtidigt visste jag att det var rätt och att det jag gjorde var helt rätt och att alla skulle påverkas positivt av det.”

Precis som Richins upplevde det, är det inte lätt för någon ung man eller kvinna i kyrkan att besluta sig för att släppa allt. Trots det är responsen på tillkännagivandet den 6 oktober fortsatt entusiastisk. Fler unga män och kvinnor än någonsin tidigare fyller nu i sina missionärsansökningar.

”Jag har aldrig sett något påverka en generation unga människor som det som president Monson annonserade under lördagsmorgonen på generalkonferensen”, säger äldste David F. Evans, verkställande chef på kyrkans missionskontor och medlem i de sjuttios kvorum. ”Det vi ser är en helt överväldigande respons från dessa ungdomar på Herrens och hans profets inbjudan att gå ut och tjäna sina medmänniskor och predika evangeliet.”

Under de veckor som följde efter tillkännagivandet om sänkt åldergräns för missionärer, rapporterade kyrkan att antalet missionärsansökningar hade ökat drastiskt (från 700 ansökningar per vecka till 4000), och fler än hälften av de sökande är kvinnor.

Även om antalet ansökningar som inkommit efter tillkännagivandet fortfarande är dubbelt så stort som det tidigare varit, så är det totala antalet män och kvinnor som ansökt sedan oktober nu ungefär jämt fördelat. Före  tillkännagivandet var uppskattningsvis 15 procent av missionärerna unga kvinnor.

Vad kyrkan gör för att kunna sända ut fler missionärer

Kyrkan driver 347 missioner runt om i världen, var och en med ett genomsnitt på 170 missionärer. För att kunna ta emot denna inströmning av missionärer kommer kapaciteten för många missioner att stiga till 250 missionärer. När detta antal överstigs i missionerna skapas sannolikt fler missioner efter behov.

Äldste Russell M. Nelson i de tolv apostlarnas kvorum avvisade falska rykten om att missioner höll på att öppnas i områden som för närvarande inte är öppna för missionsarbete. ”Sådana rykten är helt falska. Avfärda dem!” sade äldste Nelson. ”Ledarna i den här kyrkan välkomnas in i länder som är nya för kyrkan. Vi tar oss inte in i dem via bakdörren eller gränden. Våra förhållanden till dem vilar på ärlighet, öppenhet, redbarhet och total lydnad mot lokala lagar.”

Missionspresidenterna förbereder sig för ett ökat antal missionärer genom att undervisa sina redan verksamma missionärer så att de kan utbilda de inkommande missionärerna. Missionspresidenterna ser också på hur de bäst kan placera ut missionärer inom gränserna för varje mission. Även om ansvaret för varje missionspresident ökar, betonar äldste Evans att det inte kommer att vara överväldigande, ”Vi har haft många missioner som haft mellan 220 och 250 missionärer på olika platser under kyrkans historia i de sista dagarna”, säger han.

Eftersom kyrkan under senare år har tillåtit en del missionärer i 48 länder att verka vid 18 års ålder, kommer den största vågen av missionärer efter tillkännagivandet i oktober från länder där den lägre åldersgränsen inte tillämpades, till exempel Storbritannien, USA, Kanada och Japan.

Anpassningar äger också rum på vart och ett av kyrkans femton missionärsskolor. Utbildningstiden för missionärer som får tala sitt modersmål och missionärer som får lära sig ett nytt språk reduceras med trettio procent. De som inte lär sig ett språk är på missionärsskolan i två veckor istället för tre, och de som lär sig ett språk får sin vistelse på skolan nedkortad med två veckor.

Två nya händelseutvecklingar möjliggör den nedkortad vistelsen på missionärsskolan. För det första införde kyrkan ett tolv veckor långt utbildningsprogram ute på missionsfältet för ett år sedan — innan någon kände till det kommande tillkännagivandet om sänkt åldersgräns — där mycket av utbildningen som sker på MTC repeteras och förstärks. För det andra påbörjade kyrkan en undersökning flera månader innan tillkännagivandet som visar att det är möjligt att förbättra missionärens förmåga att lära sig ett andra språk genom att sända ut honom på fältet tidigare. Dessa två förändringar skulle ha gjorts med eller utan tillkännagivandet om sänkt åldergräns för missionärer.

För att utöka kapaciteten på missionärsskolorna utnyttjas alla tomma utrymmen i varje skola, bland annat placeras fler våningssängar ut i varje rum. Som exempel utökar kyrkans flaggskepp bland missionärsskolor, den i Provo, Utah, på kort sikt sin kapacitet från 3000 till 4800 platser. Man funderar även på långsiktiga lösningar. Även om kyrkans ledare i mitten av oktober beslutade att inte gå vidare med byggnationen av den niovåningsbyggnad som missionärsskolan i Provo från början föreslagit, så har man fortfarande planer att på sikt utöka skolans kapacitet.

”Det har visat sig att kortsiktigt var det väldigt bra att byggnader som skulle ha gett plats åt niovåningsbyggnaden inte revs”, säger äldste Evans, ”för vad som än skulle ha gjorts så hade det kortsiktigt sänkt kapaciteten”.

Även om många fler missionärer samtidigt kommer att nyttja missionärsskolans lokaler, säger Stephen B. Allen, chef på kyrkans missionskontor, blir upplevelsen på missionärsskolan för var och en av missionärerna lika bra, om inte bättre.

”[Vi vill] försäkra oss om att upplevelsen för var och en av missionärerna blir riktigt fin”, säger Allen. ”Det blir ingen urvattnad upplevelse, den blir inte mindre värdefull. Det blir en fin upplevelse av andlig lärdom, en tid för uppenbarelse för missionärerna allteftersom de lär sig hur man är missionär.”

Tacksamhet för flexibilitet vad gäller möjligheter att anmäla sig till universitetet

Tillkännagivandet av åldersgränsen för missionärer har även tydligt påverkat antalet anmälningar till universitet i Utah och andra platser. Äldste Evans framhåller att kyrkan är djupt tacksam mot universitetsadministratörer som har vidtagit åtgärder för att ta emot unga män och kvinnor som väljer att missionera. Till exempel tillkännagav University of Utah i slutet av november en ny inskrivningspolicy som tillåter studerande att skjuta upp sin studiestart upp till sju terminer. Vidare utsåg Utah State University i oktober ett utskott som just nu ser över vilka strategier universitetet kan införa för att på bästa sätt kunna anpassa sig till dem som väljer att gå ut som missionär.

”Det är helt underbart hur universiteten har anpassat sig”, säger äldste Evans. ”Deras villighet att ta hänsyn till kyrkans ståndpunkt och sedan försöka anta unga medlemmar i kyrkan med hopp om att de kommer att återvända till dessa institutioner efter slutförd mission, har varit till mycket stor belåtenhet och vi skulle vara försumliga om vi inte uttryckte uppskattning för varje universitet som gör denna ansträngning.”

Richins berättar att hennes mission kommer att göra henne till en bättre student när hon återvänder. ”Jag hoppas att jag kommer att vara annorlunda, att jag har förändrats, när jag kommer tillbaka”, säger hon. ”Jag kommer att arbeta hårdare, vara flitigare i skolan, utveckla fler av mina talanger, och jag hoppas att det helt enkelt är utvecklande för mig som människa.”

Miranda Rechis, som även hon dragit nytta av den lägre åldersgränsen och snart kommer att tjäna som missionär i Osorno i Chile, håller med. Hon säger att missionsarbetet kommer att hjälpa henne ”mogna och kunna ta … college på allvar” efter avslutad mission.

Fler tillfällen för missionärsarbete

Det är ingen hemlighet att fler unga kvinnor har valt att frivilligt utföra missionsarbete sedan den 6 oktober. Kyrkans ledare är tacksamma för deras villighet att tjäna. Under en presskonferens efter tillkännagivandet sade Jeffrey R. Holland, som är apostel i kyrkan, att han är ”glad om denna policyförändring gör det möjligt för många, många fler unga kvinnor att tjäna”, och betonade att ”de [kvinnor] som tjänar nu är otroligt framgångsrika”.

Kyrkans ledare är även allmänt förtjusta över att fler av kyrkans unga medlemmar – män och kvinnor – nu kommer att kunna verka som missionärer.

”Det här är en kärleksinbjudan från Herren till hela denna generation”, säger äldste Evans. ”Det jag också skulle vilja säga är att det står tydligt i skrifterna, och jag tycker att första presidentskapet och de tolv också har tydliggjort ... att vi alla är jämlika inför Gud.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.