Pressmeddelande

President Nelsons liv som fridsskapare inspirerar medlemmarna i Europa

Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga runt om i världen samlas lördagen den 30 september och söndagen den 1 oktober för att lyssna på budskap som förberetts av en nutida profet och andra ledare i kyrkan. Dessa inspirerade budskap fokuserar på Jesus Kristus och hans lärdomar. Kyrkans ledare ger vägledning och tillhandhåller råd, personliga upplevelser och andlig insikt.

GC102023 01Download Photo

Under sitt konferenstal den 1 april 2023 gav Russell M. Nelson, president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, specifikt en uppmaning till alla att vara fridsskapare. Han sa: ”Frälsarens budskap är tydligt: Hans sanna lärjungar bygger upp, lyfter, uppmuntrar, övertygar och inspirerar – oavsett hur svår situationen är. Sanna lärjungar till Jesus Kristus är fridsskapare.”

Den 9 september 2023 firade president Nelson sin 99:e födelsedag. Han var en internationellt erkänd kirurg och medicinsk forskare, har länge varit ledare inom kyrkan och är framför allt en hängiven och kärleksfull make och far. Under sin livstid har han rest till över 130 länder, fyllt ett flertal roller och fått värdefull erfarenhet genom globala möten med personer av många olika trosuppfattningar och bakgrund. Han är en fridsskapare.

Hans exempel och lärdomar uppmuntrar andra att vara kärleksfulla och sträva efter att vara fridsskapare i sina dagliga möten med andra.

Efter hans uppmaning har medlemmarna i Europaområdet varit ihärdiga i sin strävan att tillämpa president Nelsons budskap på alla aspekter av livet.

En medlem, Oliver Bassler från Weinfelden i Schweiz, berättar om när han valde att vara en fridsskapare då han hjälpte en vän. Han säger: ”Jag har en kollega som har startat ett eget företag. Men hans företag har inte gått så bra hittills, vilket var väntat. I stället för att prata med och kritisera honom på ett nedlåtande sätt, uppmuntrade jag honom att be för att han skulle lyckas i sitt yrke och att inkludera Jesus Kristus i jobbet. Han tog till sig det rådet och allt har gått bättre sedan dess.”

President Nelsons budskap som har Kristus i centrum fokuserar inte bara på hur vi ska bli fridsskapare, utan också på hur vi kan få styrka från Kristi exempel när vi har det svårt.

”Jag har haft en stark önskan att följa profeten Nelsons uppmaning att vara en fridsskapare sedan generalkonferensen. Ibland lyckas jag och ibland inte. I tider som dessa är jag tacksam för omvändelsens gåva och möjligheten att försöka igen och igen. Då är jag glad för små framgångar när jag lyckas lugna ner en situation på jobbet eller hemma. Min källa till styrka är Jesus Kristus, som är min vän”, säger Marcela Pálková från Uherské Hradiště i Tjeckien.

Två gånger om året inspirerar budskap som det här från kyrkans ledare till frid, hopp och vägledning i vår förvirrade och föränderliga värld. Alla uppmanas att komma och söka vägledning, svar på personliga frågor eller tröst under prövningar medan vi lyssnar på orden från en levande profet och andra ledare i kyrkan.

Hur man deltar

Generalkonferensen består av fem möten som sänds ut till hela världen. Detaljer om visningstider finns att tillgå online.

Alla möten streamas direkt på över 70 språk på broadcasts.ChurchofJesusChrist.org.

Mötena är också tillgängliga i Evangeliebiblioteket och på Latter-day Saints Channel, radio, teve, satellit och andra digitala kanaler.

Man kan se konferensen online eller läsa talen när som helst på jesukristikyrka.org.

För mer information om hur man deltar i generalkonferensen, gå till https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/5-ways-to-watch-general-conference-live.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.