Pressmeddelande

President Nelson besöker Europa

President Russell M. Nelson i de tolv apostlarnas kvorum och andra generalauktoriteter i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga besökte missionärer och medlemmar i Europa i oktober under den årliga genomgången av kyrkans utveckling i området. Han höll dessutom möten i England, Italien, Spanien och Tyskland för att uppmuntra och undervisa medlemmar och missionärer. Under sitt besök deltog president Nelson också i stavskonferenser i England och besökte byggplatsen för templet i Rom. En stav är en samling lokala församlingsenheter inom ett geografiskt område. 

President Nelson åtföljdes av äldste Donald L. Hallstrom i presidentskapet för de sjuttios kvorum och biskop Gérald Caussé, kyrkans presiderande biskop. Hallstrom och Caussé assisterade president Nelson under mötena med de heliga och granskningen av Europaområdets kontor. Under en del möten åtföljdes president Nelson också av Europaområdets president Patrick Kearon och andra medlemmar i presidentskapet för området Europa.

”Vi är glada att få besök av president Nelson för att gå igenom kyrkans arbete i området Europa”, sa president Kearon. ”Vi är tacksamma för det arbete och tjänande som utförs av medlemmar och missionärer för att kyrkan ska ha framgång i Europa.”

President Nelson, som är en internationellt erkänd hjärtkirurg och forskare inom medicin, inröstades som medlem i de tolv apostlarnas kvorum den 7 april 1984. Han avskildes som president för de tolv apostlarnas kvorum den 15 juli 2015. Han finns upptagen i Who’s Who in the World, Who’s Who in America och Who’s Who in Religion. De tolv apostlarnas kvorum är en av kyrkans högsta styrande enheter. Förutom deras främsta ansvar att vara särskilda vittnen om Kristi namn för världen, har apostlarna tillsyn över den globala kyrkans utveckling.

 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.