Pressmeddelande

Predika mitt evangelium – Ett steg i taget

Presidentskapet för området Centrala Europa är förtjust över att alla stavarna, missionerna och distrikten över hela området har blivit mycket engagerade i att tillämpa principerna och anvisningarna som ges i ”Predika mitt evangelium”. Vi har varit ibland er och vi ser era glada leenden medan ni berättar om välsignelserna av effektivare medlemsmissionärsarbete i era församlingar och grenar. Vi berömmer er för ert personliga engagemang i detta gudomliga verk att inbjuda andra människor att komma till Kristus genom att hjälpa dem ta emot det återupprättade evangeliet genom tro på Jesus Kristus och hans försoning, omvändelse, dop, genom att få den Helige Andens gåva och uthärda till änden.

I förra månadens Liahona talade äldste L Tom Perry om en fast grundval
och beskrev hur detta inspirerade dokument, ”Predika mitt evangelium”,
kom till. Han uppmanade oss också att förena oss i att föra evangeliet
till världen. En del av grundvalen var behovet av att 1) förenkla missionärsarbetet, och 2) få medlemmarna mer engagerade i att hitta människor som missionärerna kan undervisa.

President Gordon B Hinckley har gett oss en stridssignal att gå till verket. Han sade: ”Vi kan låta missionärerna försöka göra det ensamma, eller också kan vi hjälpa dem. Låt det i varje medlems hjärta odlas en medvetenhet om den egna förmågan att föra andra till kunskap om sanningen. Låt dem arbeta på det. Låt dem be med stor uppriktighet om det.”

Presidentskapet för området Centrala Europa har bett var och en av oss att vara villig att delta i Herrens skörd genom att föra fler av hans barn till dopets vatten. Han har fullständigt klargjort att varje organisation bör inrikta sig på att föra en ny medlem in i kyrkan detta år. För att uppnå detta måste vi alla delta. Primär, Unga kvinnor, Hjälpföreningen, Unga män, äldstekvorumet, högprästernas grupp, Söndagsskolan, ja till och med församlingens biskopsråd eller grenspresidentskapet. Vi uppmanar varje stavspresidentskap, varje
högråd och varje missionspresidentskap att också göra vissa egna åtaganden för detta mål för året att vi var och en ska föra en eller flera människor till dopets vatten detta år.

Den första missionärslektionen är ett kraftfullt, men ändå mycket enkelt tillvägagångssätt för att förklara sanningarna om återställelsen av Jesu Kristi evangelium. Det är ett sådant budskap som också ett primärbarn kan ge med övertygelse. Hela det tredje kapitlet i ”Predika mitt evangelium” ägnas åt evangeliets rena och enkla lärosatser. Vi uppmanar er att göra en egen sammanfattning av detta heliga sanningsbudskap och återge den för varandra på era hemaftnar. Ni kan också göra det i era lektioner i Primär och Söndagsskolan och i era möten för kvorum och klasser.

Ett förslag på hur vi ska ta till oss lärdomarna i första lektionen är att ta varje grundsats och sammanfatta vad den grundsatsen innebär för oss. Den första grundsatsen i första lektionen är ”Gud är vår kärleksfulle himmelske Fader”. Du kan be en ung pojke eller flicka i primäråldern att beskriva Gud med egna ord. Bara genom att göra det, ger de den första lektionens kraftfulla inledande ord.

Titta på var och en av de tydliga grundsatserna i första lektionen och lägg till dina egna tankar om dem. Heltidsmissionärerna i din församling eller gren kan hjälpa dig med några fler skriftställen och med hjälpmaterial till var och en av dessa grundsatser. Låt det bli grundvalen för det du undervisar om på hemaftnarna. Dina barn kommer att känna större tillit. Deras andliga lampor kommer att skina klarare. De får större självförtroende i familjen och bland sina vänner. Den första lektionens grundsatser är följande:

• Evangeliet är till välsignelse för familjen.
• Vår himmelske Fader uppenbarar sitt evangelium i varje tidsutdelning.
• Frälsarens jordiska verksamhet.
• Det stora avfallet.
• Jesu Kristi evangeliums återställelse genom Joseph Smith.
• Mormons bok: Ännu ett testamente om Jesus Kristus.
• Be om att få veta sanningen genom den Helige Anden.

Frälsaren försvårade inte budskapet då han undervisade. Han använde lättförståeliga liknelser. Han undervisade genom exempel och genom att använda enkla bildliga uttryck som var och en förstod.

Vårt lilla fyraåriga barnbarn lärde oss en mycket viktig princip när hon ombads att leda familjebönen på morgonen då hennes far skulle börja sin akademiska utbildning. Hon visste att hennes pappa var en duktig student och att han var väl förberedd för de komplicerade kurserna i en mycket svår universitetsutbildning. Hennes bön lät ungefär så här: ”Himmelske Fader, var snäll och hjälp pappa lära sig sitt ABC.”

Medan fler av oss talar med våra vänner och bekanta och med sådana vi kanske inte ens känner, ska vi komma ihåg att hålla läran ren, grundsatserna tydliga och undervisningen enkel. Var glad över att dela med dig av evangeliet till alla du träffar.

Må vi alla välsignas genom att förverkliga löftet i ”Predika mitt evangelium”: ”Det finns inget viktigare arbete än detta, inte heller något som skänker mer tillfredsställelse.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.