Pressmeddelande

Paneuropeiskt presidentskap kallat

Sammanslagningen av de administrativa områdena Europa Väst och Centrala Europa när president Oaks började verka i sitt ämbete innebär att han nu förestår ett presidentskap för hela Europa. Det är bara Turkiet och delar av det forna östblocket som administreras från Moskva. Förutom president Oaks består det tre man starka presidentskapet med bas i Frankfurt av en tysk och en fransman. I enlighet med mönstret i Nya testamentet utövas alla prästerliga plikter av lekmän. Ingen av de tre prästerna har studerad teologi. Erich Kopischke, 51 år, arbetade tidigare inom försäkringsbranschen. Gérald Caussé, 45 år, kommer från livsmedelsindustrin. Båda har titeln ”rådgivare”.

Kyrkans europeiska presidentskap ansvarar för omkring 450 000 kristna som har funnit sitt andliga hem i över 1 300 församlingar. Utan undantag leds dessa församlingar av obetalda volontärer som emellertid får stöd av kyrkans europeiska presidentskap och deras administrativa personal.

På lördag, den 13 september 2008, öppnar kyrkans nya europeiska förvaltningskontor sina dörrar för allmänheten för första gången. Under ett öppet hus mellan kl. 10.00 och 18.00 kan allmänheten besöka förvaltningskontorets byggnad på Porthstraße 5-7 och även det närliggande möteshuset på Eckenheimer Landstraße 262-264. Under en guidad rundtur besvaras frågor om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, som i Hesse enligt lag ses som en juridisk enhet.

I somras renoverades förvaltningskontorets och möteshusets fasad för att ge ett modernt, välkomnande intryck, och för att skydda klimatet genom effektivare värmeisolering. De upprustade byggnaderna ligger bara på några minuters gångavstånd från tunnelbanestationen Marbachweg/Sozialzentrum.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är en kristen kyrka med över 13 miljoner medlemmar världen över. Kyrkans huvudkontor ligger i Salt Lake City, värd för vinterolympiaden 2002. Kyrkan har funnits i Europa sedan 1837.


Mediakontakt:
Fil dr Ralf Grünke, mediarepresentant
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Europas informationstjänstavdelning
Porthstraße 5-7, D-60435 Frankfurt am Main
Tel. 069/54802-265 – Fax 069/54802-300 – Mobil 0171/4753287
GruenkeRa@ldschurch.org
www.kirche-jesu-christi.org

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.