Pressmeddelande

Kyrkan och människors olika ursprung: alla är lika inför Gud

Jesu Kristi evangelium är till för alla. Mormons bok förkunnar: ”Svart eller vit, träl eller fri, man eller kvinna … alla är lika inför Gud” (2 Nephi 26:33). Detta är kyrkans officiella lära.

Människor med olika ursprung har alltid välkomnats och döpts in i kyrkan allt sedan dess begynnelse. Faktum är att Joseph Smith, grundaren av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, i slutet av sitt liv, år 1844, motsatte sig slaveriet. Under denna tid ordinerades en del svarta män till prästadömet. Vid någon tidpunkt upphörde kyrkan med att ordinera manliga medlemmar av afrikanskt ursprung, även om det fanns några undantag. Det är inte känt exakt varför, hur och när denna restriktion inleddes i kyrkan, men den har upphört. Kyrkans ledare sökte gudomlig vägledning i denna fråga och för mer än tre decennier sedan erbjöds prästadömet till alla värdiga manliga medlemmar. Kyrkan började omedelbart att ordinera medlemmar till prästadömsämbeten varhelst det fanns medlemmar runt om i världen.

Kyrkan fördömer entydigt rasism, vilket inbegriper alla former av och alla tidigare former av rasism från enskilda både i och utanför kyrkan. År 2006 förkunnade president Gordon B. Hinckley att ”ingen som fäller nedsättande kommentarer om någon av annat ursprung kan anse sig vara en sann Kristi lärjunge. Inte heller kan han anse sig vara i samklang med Jesu Kristi kyrkas lära. Låt oss alla inse att var och en av oss är en son eller dotter till vår Fader i himlen, som älskar alla sina barn.”

Nyligen har kyrkan också utfärdat följande uttalande om detta ämne: ”Ursprunget till prästadömets tillgänglighet är inte helt klart. En del förklaringar angående detta ämne gjordes i frånvaro av direkt uppenbarelse och hänvisningar till dessa förklaringar citeras ibland i publikationer. Dessa tidigare personliga uttalanden är inte representativa för kyrkans lära.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.