Pressmeddelande

Nytt presidentskap för Unga kvinnor tillkännagivet under generalkonferensen i april 2018

Första presidentskapet för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tillkännagav ett nytt generalpresidentskap för Unga kvinnor under lördagens eftermiddagsmöte för generalkonferensen i april 2018. President Dallin H. Oaks i första presidentskapet tillkännagav att syster Bonnie H Cordon nu ska verka som generalpresident för Unga kvinnors organisation, för kyrkans unga kvinnor mellan 12 och 17 år. Syster Michelle Craig har kallats som första rådgivare och syster Becky Craven verkar som andra rådgivare.

  

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.