Pressmeddelande

Ny missionspresident i Sverige

President Newell var biskop för andra gången i sin församling i Provo i Utah, när han kallades till Sverige. Syster Newell har verkat inom alla biorganisationer och med musik i kyrkan.

Paret har sex barn, som nu är utflugna. Yngste sonen Thomas följde i sin fars fotspår och gick på mission till Paris, samtidigt som föräldrarna kom till Sverige.

Paret Newell gläds också över sina tio barnbarn.

Många av oss svenskar minns paret Newell från tiden när han var USA:s ambassadör i Sverige, 1985-1989. Samtidigt med ambassadörsuppgifterna hade familjen fem barn under sju år - en arbetsbörda som man klarade galant!

President Newell säger att det är en glädje att återkomma till Sverige, till en annanoch mer specifik uppgift. Ansvaret känns än större den här gången. Han och hans hustru träffade alla 105 missionärerna i Sverige, inklusive missionärsparen, under sina första två intensiva dygn här."Jag ser fram mot att ivrigt predika evangeliet och vara engagerad i missionsarbetet i nära samarbete med kyrkans medlemmar", säger president Newell.

Vi hälsar president och syster Newell hjärtligt välkomna till Sverige igen!

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.