Pressmeddelande

Nödhjälp når jordbävningsområde Sändning från kyrkans humanitära tjänst hjälper drabbade i Indonesien

Timmarna efter jordbävningen i Indonesien den 27 maj, som uppmätte 6,3, samlades medlemmar i kyrkan i ett lokalt möteshus för att laga och leverera över 2 000 mål mat. Sängar, madrasser och filtar köptes lokalt för att hjälpa ett ortopediskt sjukhus dit hundratals människor kom för medicinsk vård. Kyrkans ledare chartrade ett 747 jetplan i Salt Lake City och lastade det, efter önskemål från Indonesiens regering, med åtta lastbilslaster medicinska förnödenheter, hygienpaket m m. Kyrkan ordnade sändningen, som nådde jordbävningsområdet den 31 maj, tillsammans med Indonesiens hälsodepartement och hjälporganisationen Islamic Relief Worldwide. Kyrkans ledare säger att de aldrig tidigare har sett kyrkan komma fram med en nödhjälpsplan så snabbt. Snabbheten i arbetet är ett tecken, både på kyrkans allt större förmåga att ge nödvändiga förnödenheter efter katastrofer och dess förmåga att samarbeta med regeringar och andra humanitära organisationer för att få ut förnödenheterna dit de ska --- och fort.

"Vi har uppehållit en mångårig, nära relation till regeringsledarna i Indonesien. Jag har pratat med dem på telefon, och det råder ett nära samarbete mellan äldste Subandriyo, vår områdessjuttio i Indonesien, och de högsta ministrarna i regeringen", sade president Boyd K Packer, tillförordnad president för de tolv apostlarnas kvorum. "Vi är mycket ledsna över människornas lidande. Regeringsledarna vet att de kan komma till oss när de behöver särskild hjälp."

Inga medlemmar i kyrkan skadades under katastrofen --- den största som drabbat Indonesien sedan tsunamin som ödelade landet den 26 december 2004. Men sex bostäder tillhörande medlemmar förstördes och ett flertal skadades under jordbävningen som dödade minst 5 698 människor, skadade över 20 000 och lämnade 130 000 hemlösa. Över 35 000 b0städer och byggnader runt Yogyakarta, omkring 37 mil sydost om Jakarta på ön Java, blev till spillror.

Äldste Subandriyo sade att lokala ledare i kyrkan omedelbart efter katastrofen gjorde en bedömning av de jordbävningsdrabbades behov. På mindre än en timme bestämde de sig för att ordna med mat.

"Vi satte omedelbart upp ett stort kök", sade han. Medlemmar samlades i möteshuset för att tillaga ris, nudlar, grönsaker, fisk och ägg i utomhusköket. Äldste Subandriyo sade att när mörka moln bildades på himlen uppsände medlemmarna en bön om att regn inte skulle hindra dem i arbetet. Molnen försvann och gruppen kunde fortsätta arbeta hela natten. Maten förpackades portionsvis och sändes ut till de jordbävningsdrabbade. Sedan började de om igen. Köket hölls igång tjugofyra timmar om dygnet i fem dagar.

Efter att ha besökt jordbävningsområdet sade äldste Subandriyo att "maten uppskattades mycket av folket".

Medan medlemmarna i Indonesien lagade mat lastades en flygplan med humanitära förnödenheter i Salt Lake City. Detta bekostades av kyrkan i partnerskap med Islamic Relief Worldwide, den muslimska organisation som kyrkan samarbetade med efter tsunamin och igen efter jordbävningen i Pakistan 2005.

Den snabba sändningen innehöll första hjälpen-artiklar, material för att gipsa brutna armar och ben, gåbockar, käppar, kryckor, hygienpaket och en uppsättning kläder till sjukhuspatienter vid varmt väder. Det är glädjande idag att se våra organisationer samarbeta för att hjälpa människor hundratals mil bort. Tusentals har förlorat sin bostad, har problem att få rent vatten, medicinsk vård och mat att äta", sade Mokhtar Shawky, medlem av styrelsen för Islamic Relief. Shawky sade att hans organisation och kyrkan har haft ett gott samarbete. Under denna hjälpinsats har Islamic Relief till exempel översyn över distributionen av kyrkans alla förnödenheter.

"Vi anser oss vara mer än partners", sade han. "Vi har arbetat tillsammans tidigare ... Tack vare vårt samarbete kan vi nå mycket fler människor, vi kan behandla många av de sårade, vi kan ge mat åt många hungriga och vi kan ge dem rent vatten."

Samarbetet är ett exempel på, sade han, "att goda människor, när de arbetar tillsammans, kan bidra med mycket till världen".

Garry Flake, chef för kyrkans nödhjälp, sade att kyrkan kunde tillhandahålla allt det som Indonesiens hälsodepartement och landets organisation First Lady önskade. "Vi hade de rätta förnödenheterna i rätt tid", sade han innan han reste till Indonesien på planet med kyrkans nödhjälpsutrustning.

"Anledningen till detta är att kyrkan har inställningen att stå redo med första hjälpen-artiklar och medicinsk utrustning, så att vi kan hjälpa till när sådant här händer", sade han, och tillade att det är kyrkans medlemmar som gör kyrkans humanitära arbete möjligt med sina generösa bidrag.

"Kyrkans medlemmar kan vara mycket stolta", sade han. "Vi hjälper dem som har de mest desperata behoven."

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.